Det var i september 2021 som det förra borgerliga styret lanserade fritidschecken i Järfälla. Men den blev inte särskilt långlivad. Ett drygt år och ett maktskifte senare valde Socialdemokraterna och Centerpartiet att skrota projektet.

S har tidigare sagt att de 800 kronorna inte var tillräckliga och att satsningen inte skulle nå de ungdomar som det förra styret ville nå. Nu har kultur- och fritidsnämnden släppt en slutrapport som tycks bevisa motsatsen.

Många anslöt sig

Enligt rapporten etablerade sig fritidschecken snabbare än förväntat. De flesta föreningarna anslöt sig och en tredjedel av Järfällas barn och ungdomar ansökte – en hög siffra sett utifrån andelen aktiva barn och unga i kommunen, skriver man.

Under 2022 kunde förvaltningen se en stor ökning av ansökningar – särskilt från barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

– Under slutet av den här perioden kunde vi se en sådan tendens att fritidschecken nådde de prioriterade områdena. Men tidsperioden är kort och det är svårt att dra för stora slutsatser, säger Roger Vintemar, fritidschef i Järfälla kommun.

Enligt rapporten har det inkommit klagomål och synpunkter efter att fritidschecken lades ner, bland annat har flera barn tvingats sluta med sin aktivitet.

En tredjedel av föräldrarna som tillfrågats av kommunen har uppgett att fritidschecken var en förutsättning för att barnen kunde börja eller fortsätta på sin aktivitet.

Fritidschecken kunde bland annat gå till att betala avgifterna till föreningarna – som kan ligga på alltifrån 500 kronor upp till 2 000 kronor.

Pengar till föreningarna

Vid årskiftet slopade det nya S-ledda styret fritidscheckarna.

– När jag läser rapporten ser jag att man inte uppfyllt alla mål som hade satts upp. Jag ser också stora inlåsningseffekter vad gäller pengarna. Nio miljoner kronor har inte använts, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det nuvarande styret vill rikta om stödet så att pengar i stället ges till föreningarna.

– Jag har träffat otroligt många föreningar och jag vet hur stenhårt de jobbar när det gäller inkludering och jämställdhet.

På det sättet går inte pengar till spillo i de fall alla fritidscheckar inte utnyttjas, menar man.

Men det nya systemet är inte på plats.

Flera barn har tvingats sluta, hade det inte varit bra att låta fritidschecken finnas kvar innan det nya systemet var på plats?

– Nej, det tycker jag inte. Vi behöver vara tydliga till föreningarna och invånarna om vilka spelregler som gäller.

När ska ert nya system vara på plats?

– Vi klubbade nyligen igenom de nya riktlinjerna kring stödet för den öppna fritidsverksamheten. Jag kan inte svara på exakt när stödet till idrottsföreningarna är på plats men vi jobbar på det. Ibland kan det behövas mer tid.