Pilotstadsdelar. Farsta och Skärholmen är först ut när staden och polisen testar ett nytt samarbete för att fånga upp barn som sett våld i hemmet. Foto: Sacharias Källdén

Barn som sett våld i hemmet ska få stöd direkt

Socialtjänsten ska åka med polisen till brottsplatsen när barn sett våld i hemmet. Tidigare har barnen tvingats vänta länge på stöd, ibland har de inte fångats upp alls, enligt socialborgarrådet.

  • Publicerad 17:00, 7 apr 2021

Redan när polisen kommer till en brottsplats ska socialtjänsten kallas dit om ett barn kan ha upplevt våld i sitt hem.

Genom att socialsekreterare är med direkt ska barnen snabbt få det stöd, skydd eller den behandling som de har rätt till.

Barnen glöms bort

När polisen åker ut själv är risken stor att barnen glöms bort eftersom fokus hamnar på det vuxna brottsoffret, enligt socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

Alltför ofta har det dröjt veckor eller månader innan barnen har erbjudits stöd. I många fall har de glömts bort helt, uppger han.

– Enligt polisen har det varit relativt vanligt att socialtjänsten aldrig har blivit inkopplad i fall där barn upplevt en våldssituation, trots att det för barnet kan vara lika traumatiskt att se någon i familjen, ofta mamman, bli slagen som att bli slagen själv, säger han.

Genom det nya samarbetet mellan polisen och Stockholms stad ska barnen fångas upp av socialsekreteraren.

Samtidigt ska polisen få fokusera på sitt arbete med att säkra bevis och inleda en förundersökning.

Polisen fokuserar på sitt uppdrag

– I dag är det polisen som gör allt på plats: ser till att målsägare kommer till sjukhus, kanske tröstar barn. Nu blir det en tydlig rollfördelning. Och ju snabbare polis och socialtjänst kopplas in desto lättare är det att få målsägare att medverka under utredningen, säger Linda Törngren, polisens projektledare.

Förra året var det 360 barn i hela Stockholm som placerades i skyddat boende sedan en förälder utsatts för våld. Men troligen är det långt fler barn än så som drabbas eftersom inte alla ingripanden slutar med ett skyddat boende, enligt Jan Jönsson.

Ambitionen är att det nya samarbetet ska rullas ut i hela staden på sikt, men arbetet startar som ett ettårigt pilotprojekt i Farsta och Skärholmen.

Vill se tätare samarbete på fältet

Det här är stadsdelar där polisen och socialtjänsten redan har ett nära samarbete som nu kan utvecklas ytterligare, uppger socialborgarrådet.

I Skärholmen har en socialsekreterare nyligen börjat arbeta på plats i polishuset.

Socialsekreterare flyttar in på polisstationen

– Jag hoppas vi nu börjar få ut socialtjänsten mer på fältet och att vi arbetar närmre polisen i flera sammanhang. I dag är socialtjänsten väldigt bunden till kontorstid, medan de som möter människor i social utsatthet ofta är polisen, säger Jan Jönsson.

På sikt hoppas polisen Linda Törngren att även sjukvården kan bli en del av samarbetet.

– Det skulle kunna handla om att de viker resurser till projektet, till exempel genom att utbilda ambulansförare eller ha en jourläkarbil som kan köra hem till den aktuella familjen, säger hon.

Inspirerat av arbetsmetod på Island

Idag synliggörs barn som bevittnat våld inte i polisens utredningar eftersom de inte är målsägare. Det är också sällan de hörs som vittnen i förundersökningar.

För att barnen ska uppmärksammas krävs att polisen gör en orosanmälan till socialtjänsten, och det kan dröja länge innan de fångas upp.

Genom det så kallade Islandsprojektet ska barnen snabbare erbjudas stöd.

Det kan handla om skyddat boende, samtalsstöd och familjebehandling.

Socialtjänsten kan också följa med till sjukvården och koppla ihop barnen med barn- och ungdomspsykiatrin.

Islandsprojektet bygger på en arbetsmodell från just Island.

Visa merVisa mindre