– Det bekräftar vår oro att väldigt unga personer utsätts för påtryckningar och lockelser, säger Kristian Bergström, kommunpolis i Sollentuna.

Polisen ska nu utreda om äldre kriminella är delaktiga i brotten, och om 14-åringarna är pressade av äldre att utföra tjänster.

Unga skjutsas hem

Flera andra ungdomar under 15 år kontrollerades i Tureberg, och skjutsades hem till sina vårdnadshavare med stöd av polislagens tolfte paragraf.

– Ungdomar under 18 år som befinner sig i en olämplig miljö kan vi skjutsa hem och även prata med föräldrarna. Detta sker innan ett brott har begåtts. Vi gillar att jobba förebyggande, säger Kristian Bergström.