Det äldsta av barnen skulle ha börjat skolan redan 2019. Då uppgav familjen att den skulle flytta utomlands och därför inte omfattades av skolplikten.

Förra våren, 2021, fick skolförvaltningen i Österåker veta att familjen inte befann sig utomlands.

Vill skydda barnet från "systemet"

Barnets vårdnadshavare förklarade då att hon ändå inte tänkte låta sitt barn gå i skolan. I inlägg på sociala medier skriver hon att hon vill skydda sina barn från ”systemet", bland annat vaccinering.

Allt enligt Dagens nyheters granskning.

Rektorn och skolpersonal gjorde minst sex orosanmälningar under ett års tid. Ändå ingrep inte Österåkers socialtjänst så att det äldre barnet kunde gå i skolan. I höstas skulle familjens yngsta barn ha börjat förskoleklass, men så blev det inte heller.

– Trots att jag uttryckligen bad om att få återkoppling på mina anmälningar har jag inte hört något över huvud taget från socialtjänsten. Det här ärendet har bara flutit på, trots våra anmälningar. säger skolans rektor till DN.

"Oroande tendens"

Nu ska IVO, Inspektionen för vård och omsorg, utreda hur kommunen skött ärendet och har därför inlett en tillsyn mot socialnämnden.

Erica Sundberg, enhetschef på socialförvaltningen kommenterar inte enskilda fall på grund av sekretess men säger att det är illa när barn inte tillåts gå i skolan.

– Det är oerhört allvarligt. Att ett barn hålls från att delta i vårt samhälle är oroande framför allt på lång sikt. Och hur ser då andra kontakter ut, exempelvis med sjukvård? Hur är den psykiska hälsan och samspelet med andra barn? säger hon till Mitt i.

Inget entydigt svar

Enligt DN:s granskning har familjen i Österåker koppling till fallet i Halland som nyligen avslöjades. Där levde sju barn på en släktgård utan tandvård, BVC och skola. Fem av dessa har nu omhändertagits enligt LVU, lagen om vård av unga.

Erica Sundberg säger att det inte finns något entydigt svar på hur snabb kommunen bör vara med att tvångsomhänderta barn som hålls hemma från skolan.

Det också viktigt att först ge föräldrarna chansen att själva göra en förändring av sin situation, menar hon.

– Det är en bedömning från fall till fall. Det är ett oerhört trauma att bli separerad från sina föräldrar. Man måste göra en avvägning, men så klart med barnet bästa i fokus. Vi vrider ut och in på oss för att få föräldrarna med oss.

Får inte lägga sig i

Kommunstyrelsens ordförande, Michaela Fletcher (M) som känt till fallet mer en ett år, skriver till Mitt i att hon inte får lägga sig i myndighetsutövning, men att ”det är ytterst tragiskt att det finns föräldrar som väljer att hålla sina barn från skolan och skolplikten”.