I Upplands Väsby kan du, efter beslut från biståndshandläggare, välja utförare när det gäller hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet enligt LSS och familjerådgivning – allt enligt LOV, lagen om valfrihetssystem.

Det är handläggarens uppgift att till exempel inom hemtjänsten informera om vilka utförare som finns och vad de erbjuder.

Invånarna kan också välja vilken vårdcentral de ska lista sig på.

Nu har Konkurrensverket granskat om tolv kommuner och regioner uppfyller sitt informationsansvar till invånarna enligt LOV, skriver Dagens medicin.

Väsby och Östhammar

Av de granskade klarar sig enbart Upplands Väsby kommun och Östhammars kommun undan kritik från Konkurrensverket. 

Kommunerna som får kritik är Falkenberg, Habo, Kävlinge och Staffanstorp, samt Solna och Vaxholm i Stockholms län. Även regionerna Uppsala, Skåne och Gotland kritiseras.

Olika brister

Bristerna som upptäcktes ser ut på olika sätt.

”I vissa fall handlar det till exempel om att kraven på saklighet och jämförbarhet inte säkerställts, eller att informationen inte är lättillgänglig i den omfattning som LOV kräver”, skriver Konkurrensverket på sin sajt.