Förberedelserna för nästa steg i utbyggnaden av Stockholms tunnelbana har startat. Nu ska spårtrafik utredas till Tyresö, med trafikstart någon gång efter 2040.

Det är inte klart vad det kan bli för typ av spår, men två förslag sticker ut.

– Vi kommer nu att starta en bred utredning där vi utvärderar både tidigare idéer och nya. Av de idéer som funnits hittills är utbyggnad av tunnelbanan och utbyggnad av Roslagsbanan två idéer som lyfts fram, säger Stefan Persson, biträdande chef på Förvaltningen för utbyggd tunnelbana.

Region Stockholms Kollektivtrafikplan 2050 redovisar hur kollektivtrafikssystemet behöver utvecklas fram till 2030 och 2050 för att fylla kommande efterfrågan. Här finns båda idéerna nämnda.

– Generellt kan man säga att de två trafikslagen har lite olika kapacitet. Om man tänker större resströmmar är tunnelbana mer lämplig, annars är spårväg mer lämplig, säger Stefan Persson.

Utnyttja Saltsjöbanans räls

I ett tidigare analysarbete har det prövats hur en förlängd Roslagsbana via City-Slussen-Sickla-Älta-Tyresö, kan gynna Tyresös resenärer till och från stan.

Tanken är att banan utnyttjar Saltsjöbanans räls mellan Slussen och Sickla, för att sedan vika av i ett eget spår söderut, mot Älta och med slutstation Tyresö centrum. Roslagsbana bedöms som ett lämpligare resesätt än tunnelbana då den har en mer önskvärd medelhastighet och kapacitet.

– Ser man till tunnelbanenätet finns en intressant idé att förlänga gröna linjen från Skarpnäck. Vi börjar nu titta på både hur resandeunderlagen ser ut och hur Tyresös kollektivtrafikssystem ser ut för att senare kunna utreda var det skulle kunna vara lämpligt att bygga vidare, säger Stefan Persson.

Bibbi Hjalmarsson och Else Braxén säger nej tack till tunnelbana till Tyresö. De menar bland annat att Tyresös karaktär skulle förstöras av alla de bostäder som då måste byggas.

Bibbi Hjalmarsson och Else Braxén säger nej tack till tunnelbana till Tyresö. De menar bland annat att Tyresös karaktär skulle förstöras av alla de bostäder som då måste byggas.

Julia Wide

En riktig vattendelare

Många Tyresöbor har i tidigare undersökningar sett tätare kollektivtrafik och nya busslinjer som en viktig framtidsfråga i kommunen. Men huruvida spårtrafik ska vara en del av "Trevliga Tyresö" eller inte har länge varit en riktig vattendelare.

– Jag har inget emot tunnelbana hit, det skulle bara göra Tyresö mer lättillgängligt och skapa fler möjligheter för oss som bor här, säger Noah Kovacs, 18, som går i gymnasiet i stan.

– Nej nej nej! Tunnelbanan drar bara hit massa folk från områden med mycket bråk och stök. Vi gillar lugnet och att vi är lite avskilda, dessutom går bussarna redan alldeles utmärkt, säger Bibbi Hjalmarsson, 70, från Tyresö Strand.

Ansvaret för kollektivtrafiken ligger hos regionen, men lokalpolitikerna har också ett finger med i spelet.

– Vi Tyresöbor älskar våra bussar och tycker att det är ett bra sätt att resa med. Men det kommer inte att räcka i framtiden. Vi måste, om vi vill kunna resa kollektivt även framöver, hitta alternativa lösningar att komplettera busstrafiken med, säger Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Tyresö kommun.

Fler busslinjer på tapeten

I Kollektivtrafikplan 2050 slås det fast att efterfrågan på kollektivtrafik kommer att öka med 30 procent in till City och hela 90 procent till Stockholms söderort, Gullmarsplan och angränsande kommuner.

– Det är jättestora ökningar och då konstateras behovet av en mer kapacitetsstark lösning. Men det behövs definitivt också fler busslinjer och en ökad turtäthet in till stan. I dag står resenärerna upp i bussen när den åker i 90 km i timmen, det kan aldrig vara acceptabelt och vi ser att antalet bussar inte kommer räcka till att förse Tyresöborna ens fram till år 2030, säger Anita Mattsson (S).

Ett första konkret förslag på utbyggnad ska presenteras i höst.

Vad skulle du tycka om spårtrafik till Tyresö?

Viktor Guntram, 15, Tyresö Centrum och Elias Wellin, 14, Öringe: – Jag gillar att det inte går tunnelbana till Tyresö för då är det inte så många andra som kommer hit. Det är också väldigt mycket pengar som skulle kunna läggas på något annat, säger Viktor. – Både bra och dåligt. Man kan åka lättare in till stan, men jag gillar det också som det är idag med bussarna. Jag går i skolan här och rör mig mest inom Tyresö, säger Elias.

Viktor Guntram, 15, Tyresö Centrum och Elias Wellin, 14, Öringe: – Jag gillar att det inte går tunnelbana till Tyresö för då är det inte så många andra som kommer hit. Det är också väldigt mycket pengar som skulle kunna läggas på något annat, säger Viktor. – Både bra och dåligt. Man kan åka lättare in till stan, men jag gillar det också som det är idag med bussarna. Jag går i skolan här och rör mig mest inom Tyresö, säger Elias.

Julia Wide

Bibbi Hjalmarsson, 70, och Else Braxén, 83 från Tyresö Strand: – Nej, nej, nej! Tunnelbanan medför mycket bråk och stök, och stationen blir en samlingsplats för dem att hänga på. Det är också massa bostäder som måste till när man bygger tunnelbana som kommer att förstöra Tyresös karaktär. Jag vill att Tyresö ska bevaras som det är, med slottet, öppna vyer och natur, säger Bibbi. – Bussarna går jättebra att ta sig med i dag. Jag känner mig obekväm när jag åker tunnelbana, mörkret och tunnlarna känns otryggt. Då känns i så fall tvärbana som ett bättre alternativ, säger Else.

Bibbi Hjalmarsson, 70, och Else Braxén, 83 från Tyresö Strand: – Nej, nej, nej! Tunnelbanan medför mycket bråk och stök, och stationen blir en samlingsplats för dem att hänga på. Det är också massa bostäder som måste till när man bygger tunnelbana som kommer att förstöra Tyresös karaktär. Jag vill att Tyresö ska bevaras som det är, med slottet, öppna vyer och natur, säger Bibbi. – Bussarna går jättebra att ta sig med i dag. Jag känner mig obekväm när jag åker tunnelbana, mörkret och tunnlarna känns otryggt. Då känns i så fall tvärbana som ett bättre alternativ, säger Else.

Julia Wide

Martin Brödjegård, 39, Tyresö Strand:  – Vi flyttade till Tyresö för två år sedan och en av anledningarna var just för att det inte finns någon tunnelbana här. Vi vill bo i ett lugnt område. De som bor här tar bussen till och från stan, jag tror att tunnelbanan gör det lättare för andra att ta sig hit och hitta på hyss. En tvärbana är trevligare att åka och skulle passa bättre in i Tyresös image.

Martin Brödjegård, 39, Tyresö Strand: – Vi flyttade till Tyresö för två år sedan och en av anledningarna var just för att det inte finns någon tunnelbana här. Vi vill bo i ett lugnt område. De som bor här tar bussen till och från stan, jag tror att tunnelbanan gör det lättare för andra att ta sig hit och hitta på hyss. En tvärbana är trevligare att åka och skulle passa bättre in i Tyresös image.

Julia Wide

Merja Salander, 72, Tyresö Strand: – Jag ser gärna spårtrafik till Tyresö. Det är bra med fler alternativ som kan avlasta bussarna under rusning och kanske gå med tätare avgångar. Jag säger hellre tunnelbana än tvärbana. Den är smidigare, och jag har svårt att se hur spåret ska gå ovan jord så inte människor, djur och natur blir lidande.

Merja Salander, 72, Tyresö Strand: – Jag ser gärna spårtrafik till Tyresö. Det är bra med fler alternativ som kan avlasta bussarna under rusning och kanske gå med tätare avgångar. Jag säger hellre tunnelbana än tvärbana. Den är smidigare, och jag har svårt att se hur spåret ska gå ovan jord så inte människor, djur och natur blir lidande.

Julia Wide

Camilla Wallberg, 42, Tyresö Strand: – Nej tack. Spårtrafik behövs inte hit, bussarna funkar bra som det är. Själva byggandet kommer ta väldigt lång tid och bidra till mycket stök i Tyresö. Vad det i så fall skulle bli för spår spelar inte så stor roll, men det är väl mysigare att åka ovan jord.

Camilla Wallberg, 42, Tyresö Strand: – Nej tack. Spårtrafik behövs inte hit, bussarna funkar bra som det är. Själva byggandet kommer ta väldigt lång tid och bidra till mycket stök i Tyresö. Vad det i så fall skulle bli för spår spelar inte så stor roll, men det är väl mysigare att åka ovan jord.

Julia Wide