I juni smygöppnade den nya kulturscenen B-K i Frihamnen som enligt planen ska bli Stockholms största med kapacitet på 3750 personer och tre scener. Allt händer i den ikoniska byggnaden med Banankompaniets logga, känd som "Banantemplet".

Bakom satsningen står Kulturarenor, som sedan tidigare driver bland annat Trädgården, Under bron och Eden.

I början av sommaren hade man fyra evenemang, men i juli och augusti har inga konserter eller evenemang hållits.

Balladklubb först

Den 9 september kommer däremot den mycket populära balladklubben Natten till Banankompaniet för andra gången. Romantiska nätter fyllda med ballader och storslagna känslor utlovas på Natten som blir återkommande klubb på B-K framåt.

I september spelar också Davido och i höst är bland annat Brent Faiyaz och Rival Sons bokade.

Fler akter släpps i september och i slutet av året släpps det stora programmet för 2024.

Bananhus blir största scenen för klubb och konsert

"Banantemplet" i Frihamnen har varit ett landmärke i snart hundra år. Nu ska snart konserter, klubbar och festivaler fylla de anrika lokalerna.

I juni öppnar en ny kulturscen i Frihamnen – som enligt planen ska bli Stockholms största.

Det är i den ikoniska byggnaden med Banankompaniets logga, känd som "Banantemplet", som kulturinstitutionen vid namn B-K ska öppna.

Bakom satsningen står Kulturarenor, som sedan tidigare driver bland annat Trädgården, Under bron och Eden. Lokalerna ska rymma tre scener och 3750 personer.

– Vi har haft ögonen på byggnaden ett tag och jag kände direkt att det här är rätt – lokalen förtjänar att vara publik. Den typen av evenemang och personkapacitet som vi kommer att kunna ha är unikt för Stockholm, säger Martin Lagerberg, vd och initiativtagare.

Unikt initiativ

Konserter, klubbar och minifestivaler är några av de evenemang som ska anordnas på B-K, men Martin Lagerberg är även öppen för dans och teater.

De ikoniska skyltarna får sitta kvar när B-K tar över huset.

De ikoniska skyltarna får sitta kvar när B-K tar över huset.

Pekka Pääkkö

– Stockholms kulturliv är och ska vara unikt på många sätt, utan kulturen har vi inget samhälle. Det finns många branscher som är beroende av att vi har en fungerande kulturscen i Stockholm, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms kommun.

Hon betonar att det inte är politiken som styr det kulturella innehållet på B-K.

– Kulturen ska vara fri, det är därför det är så viktigt att vi hittar lokaler som kan fyllas med innehåll som väcker känslor och engagerar. Det här initiativet är unikt.

Exemplariskt område

Utöver byggnadens kulturvärde har den även optimala logistiska förutsättningar för att husera en kulturscen, enligt Martin Lagerberg.

Vd:n och initiativtagaren Martin Lagerberg och Karin Wanngård (S) är förväntansfulla inför junipremiären.

Vd:n och initiativtagaren Martin Lagerberg och Karin Wanngård (S) är förväntansfulla inför junipremiären.

Pekka Pääkkö

– Etableringar i innerstan har ganska stora utmaningar, så ett område som det här är exemplariskt. Vi ligger i harmoni med grannskapet och är en produktionslokal med samma förutsättningar som de andra verksamheterna i hamnen, men vi verkar på kvällen och de på dagen, säger han.

Det kulturklassade huset, som ägs av staden, renoveras nu för fullt inför premiären i juni. Byggnaden är försedd med solceller som ska stå för en del av verksamhetens energibehov, och renoveringarna genomsyras av ett återbruk.

– Vi jobbar hårt för att lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt. Material som rivs i ena hörnet dyker upp som material för bygget av till exempel en bar i andra hörnet.

Hemligt program

Kan du berätta något om premiären?

– Nej, vi släpper ett program för vad som är inplanerat under året, men det gör vi lite närmare premiären, säger Martin Lagerberg.

Året är 1952 och den blivande kulturscenen var fylld av bananer.

Året är 1952 och den blivande kulturscenen var fylld av bananer.

Okänd/Stockholms stadsarkiv

Något han trots hemlighetsmakeriet kan avslöja är att flera av akterna under ett tidigt skede kommer att rikta sig till en yngre publik, mellan 18–25.

De senaste åren har flera kulturscener i Stockholm stängt igen. Den stora utmaningen för initiativtagare är att hitta passande lokaler.

– Den här typen av lokaler tillför verkligen något till staden. Alla nivåer av kulturscener behövs, från små källarlokaler till de stora arenorna. B-K ligger någonstans i mitten, vilket behövs, säger Torun Boucher (V), äldre- och kulturborgarråd i Stockholm kommun.

Lokalen förtjänar att vara publik.

Banankompaniet

År 1909 började norrmannen Carl Matthiessen att importera bananer till Sverige och grundade bolaget The Banana Company AB. 1923 bytte bolaget namn till AB Banan-Kompaniet.

På 20-talet expanderade företaget snabbt, och år 1928 invigdes hamnanläggningen i Frihamnen – en av Europas modernaste. Där fanns huvudkontor, egen kaj, packningshallar och mogningslager för 20 000 bananstockar.

Under andra världskrigets avspärrning upphörde bananimporten. När den internationella handeln åter öppnade blev de första bananbåtarna särskilt uppmärksammade, bland annat genom den schlager som Harry Brandelius sjöng in 1946: "Det har kommit en båt med bananer".

I början av 1940-talet fick Matthiessen ekonomiska problem efter att ha blivit lurad av en advokat. Hans affärspartner, skeppsredaren Sven Salén, räddade situationen genom att ta över ägandet i Banan-Kompaniet samtidigt som han lät Matthiessen vara kvar som vd tills han avled 1951.

Mellan 1994 och 1996 renoverades fastigheten och 18 nya, moderna bananmogningsrum installerades.

Lokalerna har sedan en tid tillbaka stått tomma.

Stockholms hamnar/Stadsutvecklarna i Värtahamnen/Det gamla Göteborg

Stadsmuseets klassificering

I Stockholms stad har Stadsmuseet uppdraget att bedöma och peka ut vilka kulturhistoriska värden som finns.

Bedömningarna utförs genom en värderingsmetod och resulterar i en gradering av bebyggelsen i tre olika kategorier: Blå, grön och gul.

Enligt plan- och bygglagen får bebyggelse som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas.

Banankompaniets byggnad är klassificerad enligt kategori grön, vilket är den näst högsta klassen. Det innebär att byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Stadsmuseet

Stockholms största klubbscen öppnar i "Banantemplet"

Anrika huset ska bli stadens nya kulturjätte: "Unikt" ✔ Tre scener: Konserter, festivaler och plats för 3750 personer