Björn Landberg har besök i sin lägenhet på Landsvägen. Hyresvärden Förvaltaren har skickat hit två män med mätutrustning.

Bullernivån i sovrummet ska kontrolleras ... igen.

Första gången Björn anmälde oljud var 2016. När denna mätning genomförs har det hunnit bli mars år 2023, men problemet är kvar.

– Jag hör ju det här ljudet när jag sover varje natt, säger Björn.

För tio år sedan var den bananformade sextiotalskåken Banken 8 föremål för en totalrenovering – och ambitionsnivån var hög. Projektet skulle bli ett exempel på hur det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren jobbar hållbart.

Kvarteret Banken 8, även kallat Bananhuset, sett från Landsvägen.

Kvarteret Banken 8, även kallat Bananhuset, sett från Landsvägen.

Alexander Kuronen

Den tänkta kronan på verket: att få huset klassat som Miljöbyggnad Silver.

Så blev det också. Certifikatet utfärdades 2014, medan renoveringen fortfarande pågick. 2018 granskades huset, i syfte att verifiera certifikatet.

Och klassningen stod sig.

Nu kan Mitt i berätta att närmare 30 lägenheter i huset kan ha problem med att leva upp till certifikatet – fyra år efter att det verifierades.

Underkända bostäder försvann

Så sent som denna vår har Förvaltaren gjort återkommande insatser i Banken 8, för att dämpa buller från byggnadens ventilation.

Att det finns brister i ljudmiljön har varit känt länge. När certifikatet skulle verifieras gjordes stickprov i 19 av husets 212 lägenheter.

Resultatet: 12 av 28 undersökta sov- och vardagsrum uppfyllde inte de ställda kraven på installationsbuller. I fyra av dem överskred bullernivån dessutom maxvärdena enligt Boverkets byggregler, BBR.

Björn Landberg bor i en av dessa lägenheter. Där visade mätaren på 33 decibel – tre högre än i BBR.

– Det är ganska mycket över vad det får vara i sovrum, säger han.

Björn Landberg anmälde oljud i lägenheten första gången 2016. Sedan dess har han kämpat för att Förvaltaren ska åtgärda bullret.

Björn Landberg anmälde oljud i lägenheten första gången 2016. Sedan dess har han kämpat för att Förvaltaren ska åtgärda bullret.

Alexander Kuronen

Men siffran presenterades inte för organisationen SGBC, som utfärdar certifikatet. I stället togs en ny version av rapporten fram, där 21 bostäders sov- och vardagsrum testades. Samtliga fick godkänt.

Björns lägenhet? Den fanns inte längre med i sammanställningen. Det gjorde inte heller utrymmen i ytterligare tre lägenheter, som också hade för höga värden i den tidigare versionen.

– Och de andra lägenheterna hade helt plötsligt hamnat på gränsvärdena, säger Björn som har begärt ut handlingarna som Mitt i har tittat på.

Den senare versionen av rapporten låg sedan till grund för SGBC:s beslut att verifiera certifikatet.

I Björns lägenhet har bullervärdena fortsatt att vara för höga, vilket han har legat på Förvaltaren och dess ägare staden om.

Då han säger sig ha haft svårt att lita på bolagets mätsiffror, har han även anlitat ljudexpertis på eget bevåg. I somras visade en sådan mätning att Boverkets regler fortfarande överskreds i hans lägenhet, liksom i en grannes badrum.

Får kritik av JO

Till följd av problemen har Björn velat veta mer om ljudmätningarna i Banken 8. Kontakten med hyresvärden har emellertid kärvat.

När Björn häromåret begärde ut handlingar kopplade till ärendet ansåg han sig inte få ut all den information han ville ha. Men han fick aldrig något beslut att överklaga, trots att han bad Förvaltaren om det.

Björn säger sig fortfarande inte ha fått något överklagbart beslut. Nyligen kritiserade Justitieombudsmannen (JO) förvaltarens agerande, som JO beskriver som "helt oacceptabelt och bolaget förtjänar kritik för det".

I april gjordes ytterligare en mätning, i Förvaltarens regi. Efter den har Björn fått beskedet att hans lägenhet nu lever upp till kraven för Miljöbyggnad Silver.

Björn Landberg anmälde oljud i lägenheten första gången 2016. Sedan dess har han kämpat för att Förvaltaren ska åtgärda bullret.

Björn Landberg anmälde oljud i lägenheten första gången 2016. Sedan dess har han kämpat för att Förvaltaren ska åtgärda bullret.

Alexander Kuronen

Han är missnöjd med hur lång tid det har tagit att få saken åtgärdad, inte minst med tanke på att Förvaltaren har uppmärksammat certifieringen på sin hemsida och i investerarrapporter.

– Någonstans känner jag att vi ska kunna lita på de här certifikaten.

Trots det finns ytterligare lägenheter i huset som överskrider bullerkraven.

Mitt i har sökt SGBC för en kommentar. Vi har även sökt bolaget som tog fram den verifierande rapporten 2018, men dess vd hänvisar oss vidare till Förvaltaren.