Enligt Björn Gustafsson, utredare på Förvaltaren, uppfylls kraven i Boverkets byggregler ”i de absolut flesta fall”.

– Men vi uppfyller inte de lite hårdare ställda kraven.

Hur många lägenheter som överskrider ljudklass B kan han inte svara på. Enligt hans uppskattningar kan det dock röra sig om närmare 30 av 212 bostäder.

– Vi blev nyligen insläppta i 22 lägenheter. Av dem var det tre som inte klarade ljudkraven enligt ljudklass B, och som låg på gränsen till Boverkets krav. Förmodligen ser viktfaktorn ut ungefär så när vi tittar på hela kåken också.

Han poängterar att lägenheterna fortfarande har god ljudmiljö generellt.

– Det är inte så att det står och tjuter och är missljud, utan vi ligger runt BBR-kraven i stället för att ligga på den lite bättre ljudnivån som var tänkt från början.

Har hittat orsaken

Att en lösning har låtit vänta på sig beror enligt honom på att det inte är ett ”helt enkelt hus att jobba med”.

Nu tror man sig ha funnit ett skäl till de höga bullervärdena – ett fel
i grundinstallationerna av ventilationen, bakom väggarna.

– Huset är relativt ny­renoverat, det ska inte behöva se ut på det här sättet, säger Björn Gustafsson.

Runt 30 lägenheter kan vara drabbade av för höga bullervärden.

Runt 30 lägenheter kan vara drabbade av för höga bullervärden.

Alexander Kuronen

När certifikatet Miljöbyggnad Silver skulle verifieras föll alltså flera icke godkända lägenhetsutrymmen bort i den rapport som skickades till utfärdaren SGBC.

I ett mejl till Mitt i förklarar Förvaltarens kommunikatör Elin Poska att det gjordes arbeten efter den första rapporten, där 12 bostäder var icke godkända, för att komma till rätta med bullret. När utrymmena skulle bullermätas på nytt kom konsulterna inte in i flera av dessa lägenheter, menar hon.

– Och två av mätresultaten från ommätningarna inte gick att använda på grund av för mycket bakgrundsljud, skriver Elin Poska.

Vad säger ni till hyresgäster och investerare som har förväntat sig att lägenheterna ska leva upp till kraven för ljudklass B?

– Vi har en åtgärdsplan för att komma till rätta med det, så att även dessa lägenheter ska uppnå rätt ljudklass.

Mitt i har även bett Förvaltaren om att få ställa frågor om JO:s kritik mot bolaget.

I sitt mejl kommenterar Elin Poska saken kort:

”Vid tidpunkten för frågan så hade vi inte en tillräckligt bra rutin för hur vi lämnade ut allmän handling. Den har vi sett över och förbättrat.”