143 balkonger i Blackeberg ska få nya bottenplattor, räcken och fronter.

"Balkongerna börjar nå sin tekniska livslängd och bör renoveras", motiverar fastighetsägaren i ett mejl till Mitt i.

Husen det handlar om ligger på Grundtvigsgatan och byggdes i början av 50-talet.

Fastighetsägaren, Wilhelm AB, skriver:

"Vi har för tre år sedan fått bygglov och även genomfört motsvarande åtgärd på grannfastigheten."

Reagerar

Kanske är det det som gör att antikvarien i Stockholm reagerar:

– Vi har sett mindre lyckade exempel på balkongåtgärder i grannskapet där man inte har tagit hänsyn till de ursprungliga färgerna, säger Per Olgarsson, antikvarie på Stadsmuseet.

– Det här området formgavs på ett medvetet sätt, balkongerna hade svarta smidesräcken, av smäckert fint material. Färgvariationerna på fronterna bestämdes beroende på väderstreck. Man kan utgå från att det var en arkitekt som funderade på det här, hur de olika färgerna skulle passa.

Wilhelm AB vill att de nya fronterna ska ha gröna kulörer.

Något Per Olgarsson inte gillar:

– Att ändra på det här sättet kan vara problematiskt. Det handlar bland annat om arkitekturen och gestaltning, förändrar man på fel sätt riskerar det att bli förvanskande.

Fastighetsägaren kontrar:

"Vi anser att vi verkligen ansträngt oss för att bevara den tidstypiska karaktären."

På flera håll i staden byts ofta såväl balkonger som fönster i äldre hus ut i samband med renoveringar.

– 50-talet lever farligt nu, konstaterar Olgarsson.

Förra veckan avslog den politiska rödgröna majoriteten i stadsbyggnadsnämnden bygglovsansökan för balkongbytet i Blackeberg. De borgerliga partierna i oppositionen samt SD reserverade sig och ville tillåta balkongbytet.

Beslutet går att överklaga.