Förslaget om ett bad i Riddarfjärden har lagts fram av den grönblå majoriteten. Uppdraget att bygga och driva badet gick till det finska företaget Nordic Urban som fick ett tillfälligt bygglov på tio år.

Men de planerna har kantats av motgångar.

För bara några veckor sedan skrev Mitt i om Statens Fastighetsverks överklagan till Mark- och Miljödomstolen.

https://www.mitti.se/nyheter/staten-sager-nej-till-utomhusbad-i-riddarfjarden/repvck!Uz9poTGW0hAf82lRB2r2w/

Nu har bygget stött på patrull. Igen: Trafikverket kommit in med en överklagan. De menar att området absolut inte är lämpat för någon badbassäng på betongponton fastsatt i bottnen som entreprenören föreslagit.

Under vattnet går nämligen tunnlarna för Citybanan. Dessutom strider bygget mot rådande detaljplan, som säger att området ska bevaras som vattenområde och inte får fyllas. Trafikverket anser att den planerade betongplattan på bottnen eventuellt kan strida mot detta.

Frustrerade politiker

Jonas Naddebo (C) är stadsmiljöborgarråd, och arg. Han tycker att Trafikverkets överklagan är ett sätt för staten att ge sig själv dubbelt veto, eftersom det redan i bygglovet är villkorat att man måste komma överens med Trafikverket.

– Jag hoppas att man tar in tekniska konsulter som tillsammans med Trafikverket hittar en lösning som fungerar.

Det låter som grundläggande fakta som ni borde känt till innan planerna drog igång?

– Jag kan inte svara för vad aktören vetat och inte, men min förhoppning är att man genom dialog och samarbete kan reda ut de här frågorna tillsammans.

Jonas Naddebo är också irriterad över Statens Fastighetsverks överklagan, som tog fasta på problem med ljudmiljön. Stoj och stim från badet skulle kunna störa förhandlingar i domstolen som ligger intill.

– Jag för en kamp mot den här tysthetsnormen som finns i Stockholm. Det måste få vara en levande stad.

En överklagan i Mark -och miljödomstolen gör att processen blir avsevärt mycket längre än planerat. När det kan komma igång, om det alls blir av, går inte att säga. Helt klart är i alla fall att badet inte kommer stå klart under 2022, som var förhoppningen.

https://www.mitti.se/nyheter/sa-blir-stockholms-nya-utomhusbad-i-riddarfjarden/repufj!ZFMyrSd4p07ADQoiouyj5w/