Redan i oktober förra året skrev Mitt i om de trasiga hissarna på Landsvägen och Stationsgatan. Den förstnämnda av dem är i drift igen sedan i våras.

Med Stationsgatan är det en annan historia. Där har fotgängare som ska ta sig över till andra sidan Järnvägen varit fortsatt hänvisade till alternativa färdvägar: en gallertrappa vid samma korsning, tunneln vid Lysgränd eller övergångsstället vid järnvägsbommarna på Esplanaden.

Trots dessa lösningar är hissen saknad. "Inget händer, folk med rullatorer och med barnvagnar måste gå en ganska lång omväg för att komma till Landsvägen", skriver en besviken läsare till Mitt i.

Behöver nycklar

Nu uppger staden emellertid att nödvändiga renoveringar har gjorts för att även hissen på Stationsgatan ska kunna tas i drift igen.

Så varför har hissen fortsatt att vara avstängd? Enligt stadsmiljöchef Tomas Lindvall beror det på att staden har väntat på att få driftnycklar av fastighetsägaren Balder, för att på så vis komma in i teknikrummet och få i gång hissen.

Förra veckan kom beskedet att nycklarna fanns redo att kvittera ut. Vid det laget var stadens gatuchef på semester, varför besöket i hissen har fått vänta till efter att denna tidning gick i tryck.

Och datumet för återinvigningen? Det får vi återkomma om.

"Någon tidsplan kan du ej få innan vår driftentreprenör varit på plats och bedömt status i dialog med oss", skriver Tomas Lindvall.