Vattensjukt. Tunnlarna i Förbifart Stockholm-bygget läcker in betydligt mer vatten från marken än Trafikverket hade trott. Bild från Vinsta. Foto: Stefan Källstigen

Åtgärder på gång efter Förbifartens läckande tunnlar

Läckaget i Förbifartens tunnlar skapar risker för byggnader och djur- och växtliv. Nu ska rent vatten pumpas in i de berörda områdena för att hålla uppe grundvattennivåerna.

  • Publicerad 17:10, 27 aug 2021

Tunnlarna är extra dåliga under Grimstafältet

2019 konstaterades att rejält med grundvatten droppar in på tunnelsträckan Kälvesta-Lambarfjärden.

Grundvattennivåerna riskeras sänkas – vilket kan leda till marksättningar, skadade fastigheter och uttorkade våtmarker.

– Tunnelarbetet i den här delen av Förbifarten har varit svårare än vi hade trott, säger Trafikverkets projektchef Johan Brantmark.

Stora grundvattenförluster

Områden med sättningar finns vid Lövstavägen och upp mot Hässelby gård, Plasirvägen och industriområdet samt Hässelängens bollplan och Loviselundsskolan.

I områdena är redan skyddsinfiltration inledd för att försöka skydda marken så mycket som möjligt från skador.

LÄS ÄVEN: Så påverkas livet i västerort av Förbifarten

Vattensjukt. Tunnlarna i Förbifart Stockholm-bygget läcker in betydligt mer vatten från marken än Trafikverket hade trott. Bild från Vinsta. Foto: Stefan Källstigen

I tunnlarna från södra delen av trafikplats Vinsta till Lambarfjärden räknar Trafikverket med 70 procent större grundvattenförluster än det mark- och miljödomstolen tidigare villkorat. Här ligger Grimstafältet och Grimstaskogen.

Trafikverket vill få tillåtelse att utöka grundvattenläckaget i tunnlarna med 184 miljoner liter årligen.

Måste pumpa in vatten

Skyddsinfiltrationen måste utökas. Mer kompenserande dricksvatten måste pumpas in i vattenmagasinen för att stabilisera grundvattennivåerna. Och Trafikverket behöver leda bort vattnet som rinner in i tunnlarna.

– Vi har gjort de undersökningar vi kunnat göra. Vi gör allt för att förbättra tunnlarna för att minimera vår påverkan och marksättningarna, säger Johan Brantmark.

LÄS ÄVEN: Efter larmet om läckor – krav på att Förbifarten pausas

Fram tills den 10 september får boende i området lämna synpunkter på miljöåtgärderna.

Huvudförhandlingen hålls i mark- och miljödomstolen den 2-3 december. Domstolens beslut kan komma tidigast i början av 2022.

Kritik mot Trafikverket

Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen (ARG) anser att Trafikverket borde använda sig av betongbeklädnad i tunnlarna, betonglining, för att täta tunnlarna.

– De är extra dåliga under Grimstafältet, på sträckan Kälvesta-Vinsta, vid Lövstavägen och Hässelängen, säger ARG:s ordförande Stig Sjöstedt.

Både ARG och Naturskyddsföreningen tycker att Trafikverket borde ha känt till berget bättre och att man skulle ha avbrutit när man upptäckte bristerna och utrett hur man skulle gå vidare.

– I stället fortsätter de spränga tunnlar med ökat läckage och förväntar sig att domstolen går dem till mötes. Vi är rädda att läckande tunnlar även kommer upptäckas på Lovön, fortsätter Stig Sjöstedt.

Otätt. Trafikverket måste pumpa in rent vatten i vattenmagasinen på grund av grundvattnet som läcker in i tunnlarna. Här bild från borrningsarbete för tunnlarna vid Skattegårdsvägen i Vinsta. Foto: Mikael Ullén

Kan bli allvarligt. Det finns flera risker om grundvattennivån sjunker, enligt Bo Thunholm, hydrogeolog på Sveriges geologiska undersökning. Foto: Xulio Gonzalez/SGU

Kemiskt förstärkningsmedel testas nu av Trafikverket som tätningsmedel vid Grimsta IP, nära Grimstaskogen. Det har ARG reagerat på.

– Det användes vid Hallandsåsen. Trafikverket är såklart medvetna om giftriskerna för miljön och nya metoder används. Men vi ser ändå stora risker med att använda detta, säger Stig Sjöstedt.

Vatten återförs till Mälaren

Grundvattensänkningar kan få allvarliga konsekvenser om inget görs tillräckligt snabbt. Det menar Bo Thunholm, grundvattenexpert på Sveriges geologiska undersökning.

– Finns det brunnar i området så kan grundvattentillgången minska. Även vattenkvaliteten kan påverkas. Det kan bli marksättningar och utläckaget till våtmarker kan påverkas.

Borde betonglining använts i tunnlarna?

– Det blir ju tätare. Men det är en balansgång när det handlar om kostnader.

Johan Brantmark på Trafikverket säger att man ständigt försöker minimera riskerna.

– Vi har en omfattande övervakning av grundvattennivåerna och fastigheterna. Vattnet som droppar in i tunnlarna återför vi till Mälaren. Därifrån tar vi också vattnet vi infiltrerar med. Det finns inga risker att vi dränerar känsliga dricksvattentäkter.

LÄS ÄVEN: Det läcker i Förbifarten – grundvattennivån hotad

Här är framtidens trafikplats i Vinsta

Vinsta får två tunnelmynningar i anslutning till Bergslagsvägen. En i höjd med Skattegårdsvägen och en strax norr om Johannelunds t-banestation.

Två cirkulationsplatser byggs på Bergslagsvägen vid båda tunnelmynningarna.

Alla arbeten beräknas vara slutbesiktigade år 2023, men tunnlarna öppnar för trafik först år 2030.

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre

Resan ska ta 15 minuter

Förbifart Stockholm sträcker sig mellan Kungens kurva i Huddinge till Häggvik i Sollentuna.

Däremellan finns av- och påfarter på Lovö i Ekerö kommun, i Vinsta i Vällingby, i Hjulsta i Tensta och i Akalla i Kista.

Hela sträckan är 21 kilometer, varav 18 kilometer går genom tunnlar.

Första bedömningen var att förbifarten skulle öppna år 2026. Men det visade sig vara för optimistiskt. I dag är bedömningen att hela sträckan öppnas för trafik 2030. Sträckan Häggvik-Akalla-Hjulsta beräknas dock kunna öppna i förtid år 2026.

Hela projektet beräknas kosta 37,7 miljarder kronor. Det är 3,3 miljarder mer än vad Trafikverket först trodde. 

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre