HÅRT PRÖVAD. Ännu en gång har vaccinsamordnare Magnus Thyberg trista besked att komma med. Foto: Claudio Britos

Astra Zenecas vaccin pausas i Stockholm – äldre får vänta

Nu pausas vaccineringen med Asta Zenecas vaccin även i Sverige. Det blir ett stort avbräck då Astra Zenecas vaccin utgör hälften av leveranserna till Stockholm.

  • Publicerad 12:11, 16 mar 2021

Vaccineringen med Astra Zenecas vaccin pausas nu, efter beslut av Folkhälsomyndigheten. Sedan tidigare har flera länder i EU stoppat användningen av vaccinet.

Det innebär att vaccinationstakten slås av, då bara Modernas och Pfizer/Biontechs vaccin kan användas, meddelar nu Region Stockholm.

Till Stockholm väntas leveranser av 45 000-35 000 doser vaccin vecka 11 och 12.

Hälften av allt vaccin

Totalt står Astra Zenecas vaccin för nästan hälften av de prognosticerade vaccinleveranserna under mars och april.

– Det här är ännu ett tråkigt besked till våra äldsta invånare, som redan väntat länge på sitt vaccin, och jag förstår och delar den frustration som finns. Samtidigt är det viktigt att de rapporter om biverkningar som kommit in utreds noga, säger vaccinsamordnare Magnus Thyberg i ett pressmeddelande.

Beslutet att pausa vaccinet kommer sedan det rapporterats om biverkningar som blodpropp och blödning hos personer. I Sverige har inga sådana fall hittills rapporterats in.

Försiktighetsåtgärd

Enligt pressmeddelandet är pausen en försiktighetsåtgärd till dess Europeiska läkemedelsmyndigheten och Läkemedelsverket utrett misstankarna.

– Vi fortsätter vaccinationerna enligt plan med övriga vacciner, säger Thyberg.

Vårdcentraler utan vaccin när brevet äntligen kom

Besvikna äldre

För Matthew Wright, verksamhetschef på vårdcentralerna i Norrviken och Rotebro, innebär beskedet en rejäl käpp i vaccinationshjulet.

– Det är ett ständigt föränderligt läge. Nu uteblir ungefär hälften av doserna, många äldre kommer att bli besvikna, säger han.

– Det är bra att de tar det säkra före det osäkra, men det är samtidigt en stor frustration för oss alla.