Sveriges Arkitekter utsåg Merkurhuset, en kontorsbyggnad i närheten av Skeppsbron med följande motiveringen: "En märkvärdig gestalt som vilar vackert i arkitekturhistorien men samtidigt är sin egen."

Merkurhuset. Vinnaren av Kasper Salin-priset 2022 är ett ovanligt kontorshus på en svårbebyggd tomt. Foto: Mikael Olsson

Merkurhuset. Vinnaren av Kasper Salin-priset 2022 är ett ovanligt kontorshus på en svårbebyggd tomt. Foto: Mikael Olsson

Mikael Olsson

Läs mer här.

Arkitekturupprorets vinnare är av helt annan karaktär. Byggnaden i Lorensbergs villastad beskrivs som ett nyskapande och vackert stenhus. "Sverige har inte sett någon liknande nyproduktion på över 100 år", menar Arkitekturupproret.

Ekmansgatan 5. Kontors-och bostadsfastigheten i Lorensberg är vackrast enligt Arkitektupproret.

Ekmansgatan 5. Kontors-och bostadsfastigheten i Lorensberg är vackrast enligt Arkitektupproret.

Mats Savolainen