Utgrävningen gjordes eftersom två gravar i järnåldersgravfältet Lidingö 17:1 skadats under ett vägarbete 2014.

På grund av risken att gravarna kollapsar ut i vägbanan fattade länsstyrelsen beslut om att de ska undersökas och sedan tas bort. I november utfördes utgrävningar i området vid Tyktorpsvägen.

En torshammare

"Uppdrag arkeologi" hittade två sammanbyggda rektangulära stensättningar. Gravarna där dateras till förkristen vikingatid. I en grav låg en gravurna av keramik med brända ben efter den döde och en järnring med hängen i form av en torshammare.

Där fanns också ett järnspänne som kan ha använts för personens kläder, till exempel för att hålla samman en mantel.