En teori är att namnet på Solrosparken kom till på 80-talet, då solrosor odlades här. Det är dock inte bekräftat, menar landskapsarkitekten Erik Jondelius. Vet du hur namnet kom till? Foto: Pekka Pääkkö

Är det här Söders mest bortglömda park?

I slutet av Högbergsgatan ligger Södermalms kanske minsta och mest förbisedda park – Solrosparken. Nu ska den för första gången på länge få lite kärlek, i form av en upprustning för fyra miljoner kronor.

  • Publicerad 16:44, 4 dec 2020

Det ruggiga vädret gör kanske inte Solrosparken rättvisa. Gräsmattan är snarare lervälling, och de lövlösa trädkronorna speglas de vattenpölar som bildats i den sättningsskadade, asfalterade delen av parken.

– Det var aldrig riktigt tänkt att det skulle vara en park här, den har mest växt fram av sig självt, säger landskapsarkitekten Erik Jondelius.

På 90-talet var det finare här, berättar Erik. Då hade en odlingsintresserad man, som bodde tvärs över gatan, avtal med staden för att sköta parken.

Då ställdes även examensarbeten från Konsthögskolan ut här, och fågelbadet som står kvar än idag donerades av en lärare från Konstfack.

Det avtalet löpte ut strax efter millennieskiftet. Efter det har parken mest fått vara, skött av mindre åtgärder från stadens sida.

Solrosparken har under perioder omgetts av staket. På 1890-talet, när den här bilden är ifrån, såldes stenkol på tomten. Högbergsgatan hade en annan lutning än idag. Foto: Stadsmuseets arkiv

En Shellmack låg där det idag står en alm. Foto från 1939. Foto: Stadsmuseets arkiv

Bortglömd bit av Söder

Själva tomten är gammal, dess form finns utritad redan på kartor från 1600-talet. Det har legat lite mindre hus och bodar här, men de försvann i början av 1900-talet.

Sedan dess har parken mest varit en parentes, inklämd i en stad som raskt utvecklats och förändrats runt omkring.

Under stora delar av 1900-talet stod en bensinmack här. Det var först när den revs på 70-talet det fanns en uttalad tanke om att anlägga en park, och när grannen tvärs över tog över skötseln, såg Solrosparken sina korta glansdagar.

Lyses upp. Den lilla gången mellan Solrosparken och Mäster Mikaels gata, halvt blockerad av ett träd, ska få ny belysning. Foto: Pekka Pääkkö

Högbergsgatan fortsätter in i parken, men klassas här som parkmark. I och med upprustningen ska asfaltsdelen smalnas av, för att kantas av gatsten. Foto: Pekka Pääkkö

En ny start

Men i sin hand håller Erik Jondelius några dokument, stadens förslag på hur Solrosparken ska få nytt liv. Stadsdelsnämnden har klubbat igenom ett förslag om upprustning av Solrosparken, till en kostnad av totalt 4 miljoner kronor.

Och lyftet ska vara i linje med historien.

– Det är aldrig någon som tagit ett helhetsgrepp om parken tidigare. Lite av den känslan vill vi behålla, men vi vill att man ska vilja vistas här, säger Erik Jondelius.

Den främsta synpunkten parkens grannar haft är att det är en otrygg plats, berättar Erik. Det understryks av en granne som sticker ut huvudet ur i ett fönster ovanför parken, och instämmer.

– Speciellt sommarnätter är jobbiga, med obehagligt folk som samlas, säger grannen.

Bättre insyn

Får att få bukt med det problemet ska insynen till parken ökas, bland annat genom att träd fälls för att ersättas av mer välmående, men mindre lummiga varianter.

Avvägandet mellan trygghet och trevnad är lite av en utmaning, menar Erik.

– Vi vill få med blomsterprakt och sittplatser, samtidigt som det inte får bli för trångt. Vi vill att det ska bli en mysig kvarterspark, där man kan ha en picknick. Om vi får lite liv och rörelse i parken så bidrar det också till tryggheten.

Om allt går som det ska kan den nya parken anläggas 2021.

Positivt. Bra att parken ska rustas upp, tycker Södermalmsbon Marie Bejemark. Hunden Loco håller nog med. Foto: Pekka Pääkkö

Förbisedd?

Förbi parken kommer Södermalmsbon Marie Bejemark promenerandes med sin hund Loco. Mitt i frågar vad hon tycker om Solrosparken.

– Juste, Solrosparken heter den! Det visste jag, säger hon.

Det är inte roligaste parken på Södermalm, menar Marie Bejemark.

– Den ser lite tråkig ut, och den där vattensamlingen har funnits här i flera år, säger hon och pekar på en pöl i asfalten. Hon lägger till:

– Men det är jättebra att den ska rustas upp. Hoppas den blir finare!

Förslaget i korthet

Parkdelen:
Ska ramas in av ett rött trästaket, vårlök och fruktträd planteras, några ytor grusas och nya sittplatser ska på plats.

Gränden:
Gatan lagas och planas. Asfalten smalnas av, och gatsten läggs fram till utsiktsplatsen. Växtbäddar byggs och byts ut. Ny belysning installeras.

Utsiktplatsen:
Får nytt staket. Marken grusas och höjs, så bilar inte kan använda platsen som vändplan. Bänkar ska byggas.

Visa merVisa mindre