Personen skickade in ett medborgarförlag till Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning i våras. Hen lyfte bland annat fram äppelträds betydelse för biologisk mångfald och att träden ger skugga, är vackra och ger skörd.

Nu har förvaltningen utrett förslaget och tycker att det är bra. Av de platser Solbergabon föreslog föll man för Kristallparken, efter samråd med verksamheten där. En fördel är att parklekens anställda kan plocka äpplen med barnen, när träden väl bär frukt.