I nuläget får inte all personal inom lokalpolisområde Hisingen plats på samma adress utan verksamheten är delad till Vågmästaregatan och Stampen.

– Vi har väntat länge på att husera i samma hus, säger Jörgen Thorén, lokalpolisområdeschef på Hisingen.

Han ser flera fördelar med det nya huset men största vinsten är att avstånden kortas.

– Vi kommer kunna prata med varandra och samverka enklare på en adress. Det kommer öka tillhörigheten och jag tror att det kommer att generera ett bättre polisarbete.

Det nya polishuset ska omfatta 9 000 kvadratmeter med plats för 250 anställda, arrest, garage för utryckningsfordon och besöksverksamhet för allmänheten.  

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/polisen-om-biskopsgarden-vi-ar-pa-ratt-spar/repsdk!pW8OL2yVpT167HPXy4YXfQ/

Adress i industriområde

Den framtida adressen är tänkt att bli Exportgatan i Backa.

Det förekommer invändningar kring valet av platsen men enigt Jörgen Thorén har det varit svårt att hitta en lämplig plats.

– Jag har varit med i det här arbetet lång tid tillbaka. Vi har letat med ljus och lykta efter lämpliga tomter att bygga ett nytt polishus på. Den här platsen uppfyller de flesta kraven vi har, säger han och tillägger:

– Just nu ser det ut som att vi hamnar i ett industriområde men det är nära bebyggelse och det kommer att hända saker även i det område. Göteborg växer hela tiden. Det är prio på att snabbt kunna nå hela ön. Vi jobbar med utryckningsverksamhet så det är viktigt att ligga där vi verkligen kan nå ut snabbt så att allmänheten kan få hjälp.

Målsättningen är att det nya polishuset ska stå klart omkring 2024.

Hur klarar ni er fram till dess?

– Vi får göra det bästa vi kan. Vi har några planer för vår utryckningsverksamheten men det är för tidigt att säga någonting om än.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/lugn-sommar-for-hisingspolisen/reprho!zPraad1QuFrjxx8p2ZWrEQ/