På Grundtvigsgatan i Blackeberg vill fastighetsägaren byta ut 143 balkonger.

Nya bottenplattor, nya räcken, nya fronter.

Balkongerna, på hus byggda i början av 50-talen, börjar bli slitna.

"Ansträngt oss"

"Vi anser att vi verkligen ansträngt oss för att bevara den tidstypiska karaktären", skrev fastighetsägaren Wilhelm AB, i ett mejl till Mitt i när tidningen skrev om ansökan i november.

Byggnadsantikvarien Per Olgarsson på Stadsmuseet var inte förtjust i planerna:

– Vi har sett mindre lyckade exempel på balkongåtgärder i grannskapet där man inte har tagit hänsyn till de ursprungliga färgerna, sade Per Olgarsson till tidningen i november.

Under stadsbyggnadsnämndens sammanträde i november stoppade den rödgröna majoriteten i nämnden planerna. Nämnden var långt ifrån enig, de borgerliga partierna i oppositionen samt SD reserverade sig och ville tillåta balkongbytet.

Efter att artikeln publicerats har tidningen blivit kontaktad av läsare som säger sig känna till exempel där fastighetsägare med hus från samma period löst det på annat sätt, med högtryckstvätt.

Alternativ

Per Olgarsson, byggnadsantikvarien, säger att han känner till högtryckstvättning som en alternativ lösning.

– Jag har sett exempel på att en vanlig tvättfirma tvättar balkongfronter på plats, med högtryckstvätt.

– Det kan förändra något som ser blekt ut och dassigt ut så att det kan få nytt liv. 

Olgarsson har samtidigt förbehåll.

– Det kan bli dyrare och också göra det svårare att uppfylla dagens säkerhetskrav.

Madeleine Wetterström, kommunikationschef på fastighetsägaren Wilhelm AB skriver i ett mejl till Mitt i:

"Vi har utrett detta noggrant, men det är tyvärr inget alternativ. Så svaret nej".

En ansökan om anstånd att överklaga beslutet har lämnats in till stadsbyggnadskontoret.