2021 skrevs 73 145 recept på sömnmedel ut till åldrarna 0-19 år i Region Stockholm.

Det är oroväckande, anser Kristina Tedroff, docent och barnneurolog verksam vid Bup och KI:

– Läkemedlet är otillräckligt prövat på barn. Det finns för få, och för små, studier, säger hon.

De studier som finns har gjorts på barn inom autismspektrat, och där har man sett att barnen somnar snabbare men inte sover längre tid, berättar hon. Men för övriga barn är det inte fastställt om det finns någon effekt.

Kan påverka utveckling

Och om långtidseffekterna eller möjliga sena biverkningar vet man inget.

– Det kan påverka tillväxt, pubertetsutveckling, eller immunförsvaret, några av de processer där melatonin också är inblandat. Om tjugo år kanske man säger "hur kunde vi vara så korkade", säger Kristina Tedroff.

Anledningen till att antalet recept skjutit i höjden tror hon beror på att preparatet blivit lättare att skriva ut och uppfattas som ofarligt.

Behöver vara ute i dagsljus

Men några studier som visar att sömnstörningar generellt ökar hos barn finns inte.

– Men det kan vara så att barn har större problem med sömnen idag. De rör sig mindre, är inte ute och leker i dagsljus, kanske inte ens på rasterna i skolan.

Avstå från skärm

Att få mycket ljus och vara aktiv på dagen, ha regelbundna sovtider och varva ner på kvällen är viktigt för att få kroppens sömnfunktion i balans.

– Tänd lampan direkt du vaknar på morgonen och avstå från skärmtid två timmar innan det är dags att sova, råder Kristina Tedroff.

Emma, 20: Sömnproblemen har styrt mitt liv

Emma Kostrubala Ramberg, 20, har haft sömnproblem så länge hon kan minnas.

– Jag får ofta ursäkta mig med att jag är trött, när jag till exempel inte uppfattat vad någon sagt, säger hon.

Trött nästan jämnt. Så ser livet ut för Emma Kostrubala Ramberg, 20.

Hon får sällan de åtta timmars nattsömn som hon behöver. Det kan ta timmar att somna, hon vaknar lätt, har svårt att somna om, får ingen djupsömn.

Sömnproblem är något som hon delar med många unga. I Folkhälsomyndighetens undersökning från 2022 svarar 39 procent i åldersgruppen 16-29 år att de har besvär med sömnen. Andelen har närapå fördubblats på tio år.

Nio procent av tjejerna, och sju procent av killarna, uppgav svåra besvär.

– Många av mina kompisar har sömnproblem. Det är något vi ofta pratar om, säger Emma.

Måste vila

För lite sömn får konsekvenser. När hon gick i skolan växte sömnskulden dag för dag och på fredagarna tvingades hon ofta stanna hemma och vila.

Sömnbristen gör att hon lättare blir sjuk, och får svårare att koncentrera sig.

– Jag får ofta ursäkta mig med att jag är trött, när jag till exempel inte uppfattat vad någon sagt, säger hon.

Problemet tar över

Sömnen har varit dålig så länge hon kan minnas, men blev sämre i tonåren. Hon har gått i sömnskola, och även provat att medicinera med melatonin.

Emma är trött på att vara trött, och kämpar för att sömnproblemen inte ska få ta för stor plats.

– Jag vill inte anpassa mig efter mina sömnbehov hela tiden, att de ska få kontrollera hur jag lever.

Socialt liv

Hon arbetar i restaurangbranschen. Och på en biograf. Ingetdera är optimalt för en person som har svårt att sova. Man ska helst ska ha regelbundna mat- och sovvanor, och inte använda mobilen när det är dags att sova.

Men när hon kommer hem sent från jobbet är det just det hon gör.

– Då vill jag kolla av sociala medier och komma ikapp med mina kompisar, säger hon.

Jag vill inte anpassa mig efter mina sömnbehov hela tiden, att de ska få kontrollera hur jag lever

Många recept – mest på melatonin

Nästan 23 100 patienter i åldrarna 0-19 behandlades med sömnmedel och lugnande medel i Region Stockholm under 2021.

För tio år sedan medicinerades ungefär 4 500 patienter i åldersgruppen. Ökningen är 413 procent.

Under 2021 skrevs nästan 79 000 recept ut. Av dem gällde de flesta, 73 145 stycken, melatonin. Övriga recept innehöll ofta alimemazin och prometazin som är lugnande medel.

Källa: Socialstyrelsen

Koncentrationsproblem. Emma Kostrubala Ramberg får för lite sömn, och har ibland svårt att koncentrera sig och uppfatta vad folk säger.

Koncentrationsproblem. Emma Kostrubala Ramberg får för lite sömn, och har ibland svårt att koncentrera sig och uppfatta vad folk säger.

Angie Gray

Sömnproblem vanligt bland unga – påverkar hela livet

Emma Kostrubala Ramberg, 20, är nästan jämt trött. Det har påverkat både hennes skolgång och hennes sociala liv.