Höstterminens elevtapp blev alltså nära på det dubbla jämfört med prognosen.

Eva Eriksson (S), vice ordförande i skolnämnden, ser det som ett kvitto på att styrets nedläggningar och den ”flyttkarusell” som följt, har skrämt iväg Solnabor.

– Jag har fått signaler från föräldrar som känt sig tvingade att söka sig till friskolor. Andra med små barn säger att de kommer att flytta från Solna när barnen når skolåldern. Det är väldigt sorgligt. Sen är det förvånade att man räknade så fel.

Hon varnar för negativa följder.

– Om man inte räknat med att så mycket skolpeng skulle försvinna så klart att det får konsekvenser.

Socialdemokraterna vill att Solna pausar för fler friskolor och lägger mer krut kommunalt. De vill återöppna på både Skytteholm och Bergshamra.

https://www.mitti.se/nyheter/har-har-tva-av-tre-elever-hoppat-av/repuja!lWXulMtIs99HemYMdP8gFA/

– Nedläggningarna och underfinansieringen måste stoppas. Vi har fina skolor med stora, bra skolgårdar. Men det behövs mer pengar, säger Eva Eriksson.

Ser redan effekt

Men nämndens ordförande Marianne Damström Gereben (L) försvarar fortsatt det fria skolvalet.

– Det är tråkigt naturligtvis att fler elever slutat än vad vi prognostiserat för, jag tycker att vi har bra skolor och bra verksamheter. Sen gäller det för oss att visa hur bra vi är.

Att så många slutat, ligger nedläggningarna bakom?

– Det har säkert spelat in och det tycker jag är tråkigt förstås. Vi har gjort de här förändringarna för skolverksamheten skull. Nu kan man satsa på rätt saker - redan nu ser vi effekter på Råsunda skola med utbyggd elevhälsa, personliga datorer på mellanstadiet, trygghetsvärd och ett trelärarsystem på högstadiet.