Orosanmälningarna bara ökar – men socialarbetarna räcker inte till.

Så ser verkligheten ut på socialtjänsten i Hässelby-Vällingby.

Hittills i år har omkring 20 procent av de anställda på barn- och ungdomsenheten slutat. Det sker efter att kontoret gjort en större omorganisation.

– Att folk slutar beror på den höga arbetsbelastningen, väldigt komplexa ärenden, dokumentationskravet som bara växer och till viss del på grund av risken för hot och våld, säger avdelningschefen Aida Rizvic.

Konsulter hyrs in

Situationen är ansträngd. Nio socialsekreterare och en biträdande enhetschef saknas i dagsläget. Förvaltningen tvingas täcka upp med konsulter.

– Vi har en hel del utmaningar med att hitta erfarna handläggare, säger Aida Rizvic.

Hon och hennes kollegor utreder orosanmälningar som rör allt från nyfödda barn till 18-åringar. Fallen kan handla om våld i nära relation, missbruk eller psykisk ohälsa hos föräldrar och ungdomskriminalitet.

Ökat under två års tid

Högarna med ärenden har varit just höga i år. Under vissa perioder har det varit 40 procent fler ärenden än under motsvarande period i fjol.

– Vi har en exceptionellt stor mängd orosanmälningar. De har blivit fler under två års tid. Samtidigt har det blivit tuffare att genomföra utredningarna, säger stadsdelsnämndens ordförande Bo Arkelsten (M).

Letar "med ljus och lykta"

Han känner en frustration över situationen.

– Vi behöver fler socionomer och letar med ljus och lykta efter dem. Men vi bor i ytterstan, inte i innerstan. Därinne har de varken samma mängd eller samma dignitet på ärendena. Det är den krassa verkligheten.

Hur vill du lösa problemet?

– Genom att till exempel locka socionomer till Hässelby-Vällingby genom att erbjuda en bostad. En gräddfil. Men det får man inte göra, för då gynnar man en grupp personer.

Ni kan inte höja lönerna?

– Hade vi försökt locka hit folk med 2 000-3 000 kronor extra i lön så skulle facket säga stopp och hävda att det vore orättvist mot de andra personalgrupperna. Jag får inte igenom de här förslagen.

Hur ska ni långsiktigt få bukt med problemet?

– Jag har varit på socialborgarrådet Jan Jönssons (L) sekreterare inne i stan. Jag vill att de undersöker intresset bland socionomer och andra socialarbetare att arbeta ute i Hässelby-Vällingby. De ska höra av sig om de kan hjälpa oss. Vi har tyngre, svårare ärenden än i andra stadsdelar.

Vad säger du om att 20 procent har slutat i år?

– Jag anser inte att vi har katastrofala siffror. Man slutar eftersom man väljer andra jobb eller att bli konsulter, det är ju ett sätt att höja din inkomst på.

Enligt Aida Rizvic är det tack vare konsulterna som inga barn far illa i nuläget.

– Vi har en rättssäker handläggning, och håller utredningstiderna och tiderna för förhands- och skyddsbedömning. Vi kämpar dag in och dag ut, eftersom vi älskar vårt jobb. Vi gör vårt yttersta för barnen och familjerna, säger hon.

Vet du mer om situationen på socialtjänsten i Hässelby-Vällingby? Tipsa oss via mejl till vasterort@mitti.se eller till vår reporter filip.magnusson@mitti.se eller till 0735-513 120. Du kan vara anonym.