Byggnads- och tillståndsnämnden i Sundbyberg har beviljat ett bygglov som innebär att fastighetsbolaget Balder bygger helt nytt bostadskvarter byggs vid Landsvägen 67 – där klassiska nattklubben Grand Garbo låg fram till 2018.

– Vi kommer riva den sockelvåning som står i dag där Grand Garbo låg och uppföra en ny byggnad i sex till åtta våningar, säger David Johansson, regionansvarig, fastighetsutveckling på Fastighets AB Balder.

https://www.mitti.se/noje/slut-pa-festen-grand-garbo-stanger/lmrke!4880585/

I botten av det nya huset kommer det bli butiker och antagligen också en restaurang. Ovanpå det byggs hus med trästomme som innehåller 65 bostadsrätter som har mellan ett och fem rum.

Tog över 2019

I februari 2019 tog Balder över byggnaden från staden. En detaljplan för att bygga en ny byggnad med fyra olika trapphus på platsen har funnits ända sedan 2014. Så det enda som staden nu behöver ge är ett bygglov åt Balder.

Hur ser ni på att det är en klassisk byggnad och lokal som rivs?

– Det gör att det blir ännu viktigare att vi vårdar platsen gestaltningsmässigt och innehållsmässigt och att det blir något bra, säger David Johansson och fortsätter:

– Även om det inte har med Garbo att göra så läker det här, ur ett stadbsyggnadsperspektiv, ihop det här gaturummet där det varit ett litet glapp och ett tomrum som känns naturligt att läka ihop.

https://www.mitti.se/nyheter/rolf-och-maria-fann-varandra-pa-garbo/reprln!FdjhGd2LQ8g@Kbnq9gwwpw/

Att behålla den låga byggnaden och att utveckla lokalerna har inte varit aktuellt.

– Finns det en byggrätt i centrala Sundbyberg så utnyttjar man den, säger David Johansson.

Siktar på ny krog

Vad det blir för verksamheter i bottenvåningen är inte klart, men en ny krog är målet.

– Jag kan tänka mig att många sundbybergare vill ha svar på om man kan ta ett glas vin här sedan. Det kan jag inte svara på i dag, men vår ansats är att ha någon form av restauranglokal där Garbo fanns, säger David Johansson.

Vill jobba för andra klubbar