Park- och naturförvaltningen planerar tillsammans med Higab att rusta upp Gathenhielmska kulturreservatet. Planen är att röja upp och återskapa den kulturhistoriska miljö som fanns när trädgården anlades på 1800-talet.

Nu har kommunen ansökt om att få fälla drygt femtio träd i området.

– I grund och botten handlar det om att ta fram de gamla miljöerna. Sen handlar det också om att få in mer ljus, platsen uppfattas av en del som otrygg i dag, säger Jakob Andreasson, verksamhetschef på park- och naturförvaltningen.

I farozonen ligger nu popplar, lönnar och almar som har en lång historia i parken och i upprustningen vill kommunen istället plantera nya, mer 1800-talstypiska träd. Nätverket Trädplan Göteborg ser gärna en upprustning av parken, men är kritiska mot trädfällningen av flera skäl.

– Det är ju mörkt i parken för att de har låtit det förfalla, de beskär inte träden. Vi lever på 2000-talet och behöver de fullvuxna stadsträd som finns kvar. Att ta bort så många friska träd saboterar hela den ekologiska balansen i området, säger Barbara Lindell, ordförande i nätverket.

Men kan det inte öka tryggheten i parken?

– Det är 1800-talskunskap att tro att man får bort sociala problem genom att fälla träd. Det finns ju forskning på att det finns väldigt många fördelar för välmåendet med att ha träd. Det förbättrar hälsan, miljön och klimatet, säger hon.

Under hösten vill kommunen komma igång med att rusta Gathenhielmska trädgården och ansökan om marklov ska nu behandlas i byggnämnden. Landskapsarkitekten Helen Svenstam öppnar dock för att det kan bli färre än femtio träd som fälls.

– Vi har fortfarande inte landat slutgiltigt i hur många det blir, men det kan bli färre än vad vi ansökt om, säger hon.