Ett av Nackas kommunala bad, Velamsundsbadet, hade så pass höga bakteriehalter i vattnet att det var otjänligt när prover togs den 4 juli. Sedan dess har två nya prover tagits, varav det första nu visar tjänligt. Det andra provresultatet väntar man på.

– Vi tar alltid två prover för att vara säkra på att vattnet är okej. Om även de nya proverna visar förhöjda bakteriehalter, ja då kan det vara något som inte är bra där. Då stänger vi badet tills det är utrett, säger Fredrik Sandell, gruppchef för utemiljö i Nacka kommun. 

Velamsundsbadet.

Velamsundsbadet.

Ann Thafvelin/Nacka kommun

Utöver Velamsundsbadet visade tre andra bad tjänligt vatten med anmärkning vid provtagningen 4 juli: Söderbysjön, Kyrkviken i Järlasjön och Glasbrukssjön. 

Även där har nya prover tagits och Glasbrukssjön visar nu tjänligt vatten igen. De två övriga väntar man på provsvar.   

– När det är tjänligt med anmärkning är det fortfarande ok att bada men det finns förhöjda halter mot normalt. Det är inte farligt, men vi blir uppmärksammade på att det kan finnas något som förorenar badplatsen, säger Fredrik Sandell. 

Orsakerna till de höga bakteriehalterna kan vara den senaste tidens kraftiga regn, förklarar han. 

– Då sköljs jord, skräp, föroreningar och djuravföring ut i sjöar och vattendrag, säger han.

Så ett tips, enligt Fredrik Sandell, är att vänta några dagar med att bada efter kraftiga regn.

Även en så enkel förklaring som att det är många som badar samtidigt, och att en del väljer att kissa i badvattnet, kan leda till förhöjda bakteriehalter, enligt Fredrik Sandell.

– Man ska inte kissa i vattnet, det bidrar dessutom till övergödning, som gynnar algblomning, säger han.

En badplats som visat sig ha otjänlig badvatten en dag kan vara tjänlig dagen efter, enligt Fredrik Sandell.

– Solljus och varmt vatten är bra, det bryter ner bakterierna, säger han.

Glasbrukssjön.

Glasbrukssjön.

Nacka kommun