Förra veckan presenterade trafikförvaltningen i regionen kommande ändringar i kollektivtrafiken för nästa år. De flesta förändringarna sker dock redan när vintertidtabellen börjar gälla den 12 december 2021.

Den förändring som kan märkas först på Mälaröarna är att det sätts in ytterligare en båt under den isfria perioden mellan mitten av december och mitten av april. Det innebär att det blir lika många turer som på höstens och vårens normaltidtabell.

Även sommarens trafik påverkas. Där dras den sista kvällsturen från Tappström in. Det beror, enligt trafikförvaltningen, på sparkrav och att turen inte brukar lockar så många resenärer.