Barntäta Järvastaden ska få en ny kommunal skola. Beslutet togs tidigare i år och hösten 2024 ska den stå klar för 240 barn upp till årskurs tre.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, då i opposition, var inte emot skolbygget men ville ha en större för fler årskurser.

De kritiserade också att skolgårdens storlek blir mindre än rekommendationen, och att skolan byggs utan idrottshall.

I det politiska styret gör de nu om planerna. Skolan i Järvastaden ska bli upp till årskurs sex, och kompletteras med en idrottshall, slås fast.

– Vi drar inte i handbromsen för bygget av F-3-skolan men sätter igång planeringen för ett mellanstadium på platsen, säger kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S).

Förhandla om grannmarken

Helt okomplicerat är det inte. För att förverkliga planen krävs att skoltomtens grannmark tas i anspråk.

Inriktningen är att förhandla med markägaren att bygga en ytterligare skolbyggnad, mellanstadiet, mot att få byggrätter på en annan plats.

– Vi ser att behovet finns och vi vill att det byggs både låg- och mellanstadium, med en skolgård i mitten, och en idrottshall, säger Kukka-Salam.

Det skulle kunna innebära drygt 400 elevplatser.

Bara det inte fördröjer lågstadiet, varnar oppositionsrådet Lars Rådén (M):

– Vi har sett det som brådskande att få fram en skola för att säkerställa skolplatser i området. Om den nya skolan kräver ett omtag så riskerar den försena skolan.

Ska kunna växa

Socialdemokraterna sa tidigare att de ville ha en skola upp till årskurs nio i Järvastaden.

Inte uteslutet, menar Sara Kukka-Salam.

– Vi börjar med årskurs ett till sex men bygger lokalerna så att de kan växa upp till årskurs nio om det finns behov av det.