Ny badplats. 2019 blev den nya badplatsen vid Ullnasjön klar. Foto: Täby kommun

Aluminium ska binda gamla synder i Ullnasjön

Nytt forskningsprojekt görs just nu på Ullnasjön som är övergödd. Genom att tillsätta aluminium ska den biologiska mångfalden öka.

  • Publicerad 10:48, 9 jul 2021

Vi räknar med att vi kan se resultat efter nästa sommar

Efter att ha uppmärksammat att Ullnasjön i Täby har höga fosforhalter har ett forskningsprojekt påbörjats för att förbättra vattenkvalitén.

De höga fosforhalterna kan leda till grumligt vatten, algblomning och snedfördelad fiskfauna.

För att minska fosforhalterna ska man nu tillsätta aluminium i sjön. Tanken är att metallerna ska binda fosforn på sjöns botten.

– Metoden har använts i femtio år och nu ska vi se om det kan fungera bra på Ullnasjön. Detta är ett sätt att binda de gamla synderna, säger Emil Rydin, som arbetar som forskare på Naturvatten och som arbetar med projektet.

Testar effektiv metod

Metoden har tidigare visat sig vara effektiv, bland annat på Norrviken i Sollentuna och nu hoppas man att metoden fungerar även i Ullnasjön.

Testet görs på två mindre ytor på cirka en hektar för att se om de sen kan använda det på hela sjön.

– Vi vill genom Ullnasjön se om det fungerar även i grundare sjöar, det ska bli spännande att se om det blir några förändringar, säger Emil Rydin.

Både Österåker och Täby kommun är med i projektet och i maj var politiker på plats för att se hur arbetet går till. Men projektet väntas inte ge snabba resultat.

– Vi räknar med att vi kan se resultat efter nästa sommar, säger Emil Rydin.

Vad händer med sjön om man inte gör något åt den?

– Då kommer det ta längre tid innan sjön tillfrisknar.

2019 gjorde kommunen i ordning den badstrand som finns vid sjön för att göra platsen tillgänglig för Täbyborna. Trots att man arbetar med att förbättra vattenkvaliterna går det bra att bada i sjön enligt kommunens presskontakt.