Sprickorna i t-banevagnarn måste börja åtgärdas nu. Reparationerna kan inte vänta tills tvisten med tillverkaren Bombardier är löst.

Det anser trafikkontoret i Region Stockholm, som har beräknat kostnaderna till 484 miljoner kronor. Nu vill de att trafiknämnden säger ja till att sätta igång.

Det handlar om 271 tunnelbanevagnar med beteckningen C20 som togs i bruk kring millennieskiftet. De utgör merparten av t-baneflottan, och rullar på alla linjer.

Skulle hålla i 30 år

Vagnarna beräknas ha en livslängd på 30 år. Men redan nu har de alltså visat sig vara slitna.

De bärande stålkonstruktionerna har utmattningssprickor. Allvarligaste skadorna uppges ha uppstått i de 540 automatkoppelfickorna som finns på vagnarna, och där har reparationerna redan påbörjats.

Skador har också uppstått kring fordonens dörröppningar.

Tvist pågår

Att vagnarna har utmattningssprickor konstaterades för flera år sedan, och sedan 2017 pågår en tvist vid Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut mellan trafikkontoret och Bombardier om vem som ska ta ansvar för detta.

Säkerhetskriskerna bedöms dock nu som så stora att tågen måste repareras innan tvisten är avgjord..

Ett avtal är nu klart där företaget som kör tunnelbanan, MTR, åtar sig arbetet.  Arbetet föreslås ske i Hammarbydepån där fem vagnar åt gången kan köras in, och beräknas pågå de tre närmaste åren.

5 miljarder för 96 tåg

Samtidigt har samma företag, Bombardier, fått 5-miljardersordern om de 96 nya C30-tågen, som nu börjat levereras.

– Det är en av värdens mest välrenommerade tillverkare. Och det är helt andra fabriker idag, nya generationer ingenjörer, det är inte rätt att blanda ihop dagens företag med hur det var för över 20 år sedan, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

Kristoffer Tamsons (M) premiäråker de allra nyaste tågen.

Kristoffer Tamsons (M) premiäråker de allra nyaste tågen.

Johanna Kämpe

Men det är i grunden samma företag, och regionen håller dem som ansvariga för C20-tågen, enligt Tamsons.

När tvisten kan avgöras är inte känt. Men sprickorna behöver åtgärdas innan de blir större.

– Det handlar om små sprickor som knappt går att se, och de påverkar inte säkerheten. Men jag är glad att vi nu kan ta itu med den här surdegen, säger han.

Alla tågen fräschas upp

I minst tio år till ska C20 rulla. Och förutom att sprickorna lagas, ska de 271 vagnarna få ny inredning, med andra säten och samtidigt en teknisk upprustning. Det är bestämt sedan tidigare, till en kostnad om 1,5 miljarder.

De ännu äldre tunnelbanevagnarna, med beteckningen CX, har däremot skramlat klart. De ska fasas ut när de nya C30-tågen tas i trafik. 96 vagnar, som bildar 46 tågsätt, har beställts. 13 är levererade och testas nu på röda linjen.