Den som åker bil i Värmdö är van att se dem, om inte varje dag så åtminstone flera gånger i veckan – rådjuren och hjortarna som står på ängar och i diken. Även älg relativt ofta.

Värmdö är en av de kommuner i länet där det sker flest viltolyckor. Nyligen inträffade två olyckor på samma vecka där en motorcyklist krockade med en älg.

Mikael Norgren, som är en av cirka 15 viltvårdare i kommunen, märker tydligt att antalet olyckor ökar. Han åker på cirka tre ärenden per dag i Värmdö, berättar han.

– I morse till exempel, var jag på en älgolycka på Ingarö. Där hade kon gått över vägen först och kalven kom efter, och sprang rakt in i sidan på en bil. Som tur var klarade sig alla bra den här gången.

Många smitningsolyckor

Viltvårdarna tar hand om både djur som rapporterats in vid olyckor och djur som Värmdöbor ringer in om som skadade, som rör sig i områden och på tomter.

– De har troligen också varit med om någon olycka, så polisens statistik visar bara en del av allt som händer, säger Mikael Norgren.

Det sker en mängd smitningsolyckor i Värmdö, enligt Mikael Norgren, alltså personer som kör på ett vilt djur men bara åker därifrån. En annan variant är förare som åker vidare och ringer från bilen, men märker inte ut var det hände, vilket gör sökarbetet betydligt svårare.

– Man är skyldig att ringa 112 direkt och märka ut platsen, säger han.

En av flera orsaker till alla viltolyckor i Värmdö tror Mikael Norgren är bilisternas beteende. Många kör alldeles för fort och är ofokuserade, de tittar på annat, menar han, och syftar på mobiler och andra skärmar.

– De har inte en chans att hinna se om det springer upp ett rådjur på vägen. Hastigheten på vägarna gör också vårt arbete svårt att utföra. Jag går med min hund i en lång söklina och förra året blev han påkörd.

Nya viltskyltar uppsatta

Att få Trafikverket att snabbare laga hål som uppstår i viltstängslet längs Värmdöleden är en annan åtgärd för att få ner antalet olyckor, enligt Mikael Norgren. Och uppmana tomtägare som bor nära en trafikerad väg, och har äppelträd, att ta hand om fallfrukten.

– Det lockar till sig älgarna och när de har ätit klart kliver de rakt ut på vägen.

Strax före sommaren sattes två stora skyltar upp vid Värmdös kommungräns, där det står ”Stor viltfara på Värmdö”. Den ena sitter vid färjeläget vid Oxdjupet och den andra på 222:an innan Mölnvik.

Johan Kvarnbergs, trafikingenjör på Trafikverket, som beställde skyltarna säger att det började med önskemål från Värmdöbor om att sätta upp en varningsskylt om vilt på en specifik plats vid Oxdjupet.

– Vi pratade med kommunens viltvårdare och det visade sig att det är ju viltolyckor överallt på Värmdö, inte bara just där. Så vi enades om att det är mer lämpligt att skyltarna sitter där man kör in i kommunen, säger han.

Liknande skyltar har satts upp på vissa öar och platser i länet där det finns mycket vilt, enligt Johan Kvarnbergs, men aldrig vid en kommungräns på det här viset.

https://www.mitti.se/nyheter/hjortarna-stortrivs-i-nacka-och-varmdo-och-blir-allt-fler/repuiC!7PmKrBVRoGLauIr@RRhYHw/