Minskning. Enligt en rapport gjord på uppdrag av Haninge kommuns revisorer, minskar antalet behöriga lärare i kommunen. Något som Lärarnas Riksförbund bland annat beror på lönenivån. Genrebild. Foto: Sacharias Källdén

Allt färre behöriga lärare i Haninge

Andelen behöriga lärare i Haninges skolor har sjunkit stadigt de senaste åren. I en färsk granskning lyfts frågan upp som en allvarlig trend, som politikerna bör åtgärda. Lärarfacket pekar på dålig löneutveckling som en av orsakerna till tappet.

  • Publicerad 10:39, 27 maj 2021

Det handlar om tusenlappar och då tycker man att det är värt att byta.

– Oftast slutar man för att man får så mycket bättre lön om man byter kommun. Det handlar om tusenlappar och då tycker man att det är värt att byta, säger Lena Possbeck, föreningsombud för Lärarnas Riksförbund Haninge.

Lärarkompetens viktigt

I konsultrapporten "Granskning av arbetet för en likvärdig skola" , som är gjord av Ernst & Young på uppdrag av Haninge kommuns revisorer, lyfts lärarkompetensen fram som ett viktigt fokusområde för att stärka likvärdigheten i skolan. Vidare heter det att det är särskilt viktigt för elever med sämre studieförutsättningar att ha tillgång till behöriga lärare.

Stora skillnader i lön

Enligt Lena Possbeck är det stora skillnader i lön mellan olika grupper av lärare. Yngre, relativt nyexaminerade lärare som anställs får ofta en hög lön. Inte sällan kan den nyanställde läraren ha en lön som är flera tusen kronor högre än sin erfarne handledare med många år på skolan. Dessutom stannar löneutvecklingen av när läraren blir uppåt 50-55 år, enligt Lena Possbeck.

Tror inte det är lönesättningen

Pär Olsson är verksamhetschef för grundskolan i Haninge och tror inte att just lönesättningen är orsaken till att andelen behöriga lärare minskar.

– Det är väl så det är i en bristyrkesgrupp. Tittar vi på sjuksköterskor så är det samma sak, byter du arbetsgivare så får du upp din lön, det är helt naturligt när vi har en marknad där utbud och efterfrågan inte går ihop.

Kartläggning pågår

Enligt Pär Olsson saknas det kunskaper om varför Haninge kommun inte lyckas attrahera och behålla lärare. Därför har en kartläggning nyligen dragit i gång som ska vara klar i början av hösten.

– Vi vet inte om lönerna är en avgörande fråga eller inte. Vi har höjt kommunens löner bland lärarkollektivet, men det har uppenbarligen inte varit tillräckligt. Lärare ska ha en hög lön. Huddinge har liknande lönenivåer som Haninge, men ändå har Huddinge fler behöriga lärare. Vad beror det på måste vi ta reda på, säger Pär Olsson.

Tobias Hammarberg (L), ordförande i grund- och förskolenämnden. Foto: Olof Holdar

Satsar mycket

Tobias Hammarberg (L), ordförande i grund- och förskolenämnden, säger att kommunen satsar mycket på lärarnas löner.

– Haninge kommun är en av de huvudmän som lägger allra mest pengar på löner i hela Sverige, men det är uppenbarligen inte tillräckligt. Det är inte tillräckligt att ha en hög lön, utan här behöver vi titta på andra aspekter.

Tydligare tidsramar

Lena Possbeck på Lärarnas Riksförbund ser fler faktorer än lönen som skulle kunde vända den negativa trenden.

– Jag skulle vilja se ett bra lokalt kollektivavtal där lärarna får en bestämd undervisningstid och en bestämd tid för för- och efterarbete för varje undervisningstimme. Det tror jag skulle dra lärare till kommunen.