Har du PCR-testat dig för covid-19, vaccinerat dig eller fått vård för sjukdomen? Då registreras du nu i Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2.

Syftet är att få bättre kunskap om sjukdomen genom att samla så mycket data om patientgruppen och som möjligt.

– Kunskapsläget har gått framåt så otroligt snabbt, att även vi i professionen har svårt att hänga med, och det är därför som kvalitetsregistret är viktigt, säger Pontus Nauclér, infektionsläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och registerhållare.

Koll på resultat

Statistiken kommer till exempel att kunna visa på vilka behandlingar som ger bäst resultat, men också om det är något som inte fungerar. Det kan även handla om ett labb där extremt många covidtester är negativa, då kan man misstänka att det är något fel i processen.

Det finns över 100 kvalitetsregister i Sverige. Nu under pandemin har till exempel Svenskt periooperativt register kunnat förse vården med data över hur många färre operationer som blivit gjorda, vilket visar på hur mycket man har att ta igen.

Långsiktigt

Att även covid-19 får ett kvalitetsregister är ett tecken på att sjukdomen är här för att stanna.

– Vi tror att vi får leva med covid i någon form under lång tid, säger Pontus Nauclér.

Just nu är det en undervariant av omikron, BA.2, som dominerar. Via registret kommer man att kunna se vilken variant patienten drabbats av, vilken behandling som getts och hur resultatet blev.

https://www.mitti.se/nyheter/kraftig-okning-av-covid-smitta-i-stockholm/repvfD!T3QntHCyMQd9JqrfNrxCMQ/

Effektiva läkemedel

I dag finns effektiva behandlingar att sätta in, framför allt antivirala och inflammationsdämpande läkemedel samt läkemedel mot blodproppar.

Annat var det i början av pandemin.

– Det var kaos. Numera finns ett lugn, även om det fortfarande är frustrerande att det inte finns ännu bättre behandlingsmöjligheter. Men många patienter som avled på iva då, skulle inte dö i dag.

Mer kunskap behövs

Just nu är det patienter med nedsatt immunförsvar, som cancerpatienter eller transplanterade, som är den största gruppen där vården behöver mer kunskap, berättar han.

Mer kunskap kommer även att genereras vad gäller postcovid.

– Registret kommer att kunna visa hur vanligt det är, och om det finns behov av att mäta kvaliteten på den vård som ges, säger han.

https://www.mitti.se/nyheter/over-800-dagar-av-pandemi-i-stockholm/repvfh!bSFfGr6dvDzlosOriGSdgQ/