Uddby Kraft AB driver Uddby kraftverk som är beläget mellan Albysjön och havet, i Tyresåns avrinningsområde. Bolaget har ett tillstånd att reglera nivåerna i Albysjön och Fatburen och att använda vattnet för kraftproduktion.

Mitt i har tidigare rapporterat om ett fel i kraftverkets turbiner som i somras fick vattennivån i Albysjön att sjunka under tillåten nivå.

Mats Lindblom (L), vice ordförande i kommunstyrelsen och även i Tyresåns vattenvårdsförbund, är rädd för att incidenten kan komma att upprepas.

– Om bara ett tekniskt fel kan göra att man tömmer en hel sjö så är inte tekniken tillräckligt avancerad. Det är inte acceptabelt att det blir på det sättet och det ställde till en hel del skador för miljön, säger han.

Många intressenter

Under hösten och vintern har det pågått en domstolsprocess där miljövillkoren för driften i kraftverket ska omprövas. I slutet av februari kom domen från mark- och miljödomstolen, som valde att gå på bolagets yrkande.

– Det är ett komplicerat ärende och vi hade väl hoppats att det hade blivit en annan dom som mer hade gått på den linjen som kommunen, länsstyrelsen och vattenvårdsförbundet yrkade för, säger Mats Lindblom och fortsätter:

– Det finns många intressenter i det här som tittar på kraftverket med lite olika ögon. Kommunen ser på det utifrån vem som ska ha rådighet över dammarna, Vattenvårdsförbundet utifrån att vattenföringen idag inte leder till fria vandringsvägar och länsstyrelsen vill säkra ett tillräckligt högt och jämnt minimiflöde så att fiskens lek i Follbrinksströmmen fungerar. 

Endast ålen kan vandra

I Albysjön har vid ett sjöprovfiske år 1996 påträffats tolv fiskarter: abborre, björkna, braxen, gädda, gärs, gös, löja, mört, nors, ruda, sarv och sutare. Men de nya tilläggen som fastslås i domen möjliggör endast ålens vandringsväg genom kraftverket.

Tyresö vattenvårdsförbund har istället yrkat på att driften vid kraftverket ska avslutas, anläggningarna rivas ut och Tyresåns naturliga flöden ska återställas. 

I Albysjön har vid ett sjöprovfiske år 1996 påträffats tolv fiskarter. Nu kan endast ålen vandra fritt genom kraftverket.

I Albysjön har vid ett sjöprovfiske år 1996 påträffats tolv fiskarter. Nu kan endast ålen vandra fritt genom kraftverket.

Pekka Pääkkö

Helst av allt vill kommunen ta över kraftverket. Men då måste det vara till salu.

– Det finns ett politiskt beslut från 2018 om att kommunen ska sträva mot att köpa in kraftverket för att kunna avsluta driften. Dels för att sådana här tekniska fel inte ska kunna fortsätta hända, dels och framför allt för att det ska finnas fria vandringsvägar för fisk. Det är en ambition som funnits i flera år för att ge bättre ekologisk status i hela Tyresåns sjösystem, säger Mats Lindblom (L).

Vattenvårdsförbundet har tagit beslut om att överklaga domen.