1. Bostadshus mitt i stan rivs

27 äldre lägenheter stryker på foten när ett bostadshus från 1958 i korsningen Sturegatan/Tallgatan rivs. Enligt stadens tjänstemän innebär rivningen "en förlust av en årsring i staden, vilket medför negativa konsekvenser för platsens kulturvärden". Fastighetsägaren menar å sin sida att fördelarna med projektet väger tyngre. Ett nytt hus med 90 hyresrätter ska uppföras på samma adress. I dagsläget är det oklart när projektet är genomfört.

Före och efter. Till vänster hur bostadshuset i korsningen Sturegatan/Tallgatan ser ut i dag, till höger hur samma kvarter kan se ut om några år.

Före och efter. Till vänster hur bostadshuset i korsningen Sturegatan/Tallgatan ser ut i dag, till höger hur samma kvarter kan se ut om några år.

Mikael Andersson/Arkitema

2. ... och grannhuset går samma väg

I korsningen Sturegatan/Råstensgatan planeras det för rivning av ett 1940-talshus med 30 lägenheter. Efter rivningen ska ett nytt hus med ett 70-tal bostäder uppföras. Tanken är att det ska byggas samman och bilda ett slutet kvarter med det nya, planerade huset vid Sturegatan/Tallgatan. När spaden sätts i marken är för närvarande oklart. Staden bedömer att en detaljplan kan antas 2026, förutsatt att kapaciteten för vatten och avlopp säkerställs.

Huset i korsningen Sturegatan/Råstensgatan gör sig redo att ta ner skylten.

Huset i korsningen Sturegatan/Råstensgatan gör sig redo att ta ner skylten.

Mikael Andersson

3. Ett bostadshus blir fyra i Lilla Ursvik

På Ursviksvägen har ett vitt enbostadshus stått sedan 1945, tills det revs i fjol. Huset har även huserat järnhandel, lanthandel och serviceverkstad. Om allt går som smort med bygglov och andra teknikaliteter kan fyra radhus vara uppförda på adressen nästa år, spår byggherren DB Tak.

Ett vitt enbostadshus som låg här på Ursviksvägen revs förra året och ska så småningom ersättas med fyra radhus.

Ett vitt enbostadshus som låg här på Ursviksvägen revs förra året och ska så småningom ersättas med fyra radhus.

Google street view

4. Mindre kåk ersätts med större

I korsningen Humblegatan/Albygatan står ett hus anno 1950 med åtta bostäder. Det ska rivas så att en ny byggnad med drygt 20 lägenheter kan uppföras på samma tomt. Förslaget var nyligen ute på samråd, nästa steg är att sammanställa de inkommande synpunkterna. Enligt preliminär tidsplan kan detaljplanen vinna laga kraft i slutet på nästa år.

Före och efter. Det rivningsaktuella huset i Lilla Alby till vänster, det planerade nya huset på Humblegatan till höger.

Före och efter. Det rivningsaktuella huset i Lilla Alby till vänster, det planerade nya huset på Humblegatan till höger.

Alexander Kuronen/Sundbybergs stad

5. Flera rivningar när stadskärnan förvandlas

Projektet Nya stadskärnan innebär inte bara nya bostadshus och att järnvägen grävs ner. Även rivningskulan får jobba. I höstas försvann en gammal kioskbyggnad från Sundbybergs torg och i stadskärnans västra del väntar rivning av två röda industribyggnader samt ett parkeringshus. I stället för industribyggnaderna ska det bli bostäder, enligt planbeskrivningen som var ute på samråd i somras. Ytterligare rivningar kan bli aktuella i kontorsområdet vid Esplanaden samt i en återställning av gamla Marabous fabriksområde. Kommunen har dock inte börjat utreda dessa förslag från fastighetsägarna. Bortsett från planerna för kontorshusen vid Esplanaden är de planerade rivningarna enligt projektchef Sara Widås "begränsade", sett till projektets omfattning.

6. Klassiskt dansställe ska bli bostäder

På Landsvägen har Garbo dragit sin sista suck. Det klassiska danspalatset jämnades förra året med marken och på dess plats ska 65 nybyggda bostadsrätter resas, samt ett nytt uteställe i form av krogen Harrys. Planen för när inflyttning kan ske har flyttats fram. Senaste budet är 2025, men tidsplanen ses i skrivande stund över. Förseningen beror bland annat på att det krävs en betydligt mer omfattande grundförstärkning än vad byggherren Balder tidigare räknat med.

Före och efter. Tomten med det gamla danspalatset till vänster, de planerade bostadshusen till höger.

Före och efter. Tomten med det gamla danspalatset till vänster, de planerade bostadshusen till höger.

Stefan Källstigen/Balder

7. Rissnes "mutter" ryker

Den storskaliga omgestaltningen av Rissne innebär att nuvarande centrumbyggnad från 1984, även kallad "muttern", rivs. I dess ställe blir det fem flerbostadshus med möjlighet till kafé- och butiksverksamheter i bottenplan. Det planeras även för en tvåvåningsbyggnad där livsmedelsaffär och fritidsgård hädanefter kan hålla till. Detaljplanen var ute på samråd i höstas. Preliminär tidsplan spår att den kan vinna laga kraft hösten 2024.

Före och efter. Till vänster "muttern", till höger hur Rissne torg kan se ut i framtiden sett från parken.

Före och efter. Till vänster "muttern", till höger hur Rissne torg kan se ut i framtiden sett från parken.

Alexander Kuronen/Fastighets AB Balder/DinellJohansson