Först pratades det om 12 vakanta tjänster, nu konstaterar man att det saknas 14 socialsekreterare på kommunens individ- och familjeomsorgskontor, de som jobbar med barn och unga.

Utöver det är sex personer föräldralediga så totala siffran över antalet handläggare som saknas på den avdelningen är just nu 20.

Deras jobb sköts för närvarande av 16 konsulter.

Betyder det att ni fortfarande är fyra personer kort på barn och ungdom?

– Det beror på hur man ser det. Konsulterna har lite annorlunda anställningsgrad och arbetsuppgifter så det går inte att mäta person mot person här. I själva verket saknas betydligt fler eftersom den långsiktiga ambitionen är att vi ska anställa fler ordinarie socialsekreterare, säger Sam Assadi (S), ordförande i Värmdös socialnämnd.

Sam Assadi (S), ordförande i socialnämnden.

Sam Assadi (S), ordförande i socialnämnden.

Socialdemokraterna Värmdö

Konsekvenserna av situationen som uppstått blir att vissa barn och familjer får träffa många olika handläggare, vilket kan upplevas negativt, enligt Sam Assadi.

20 av 34 stolar tomma

Över hälften av personalstyrkan, som är totalt 34 socionomer, saknas alltså i dag och personalflykten har pågått under en längre tid. Skäl som har angetts till varför de slutat är bland annat att man är trött på omorganisationer och att man vill gå vidare i karriären.

Men det är svårt att fylla vakanserna eftersom det är brist på socionomer i hela landet, enligt Sam Assadi. Bara i Stockholmsområdet söks just nu cirka 190 socialsekreterare.

De 14 lediga tjänsterna finns hos individ- och familjeomsorgen i Värmdö kommun.

De 14 lediga tjänsterna finns hos individ- och familjeomsorgen i Värmdö kommun.

Anna Z Ek

Så nu jobbar man med två saker: Anställa fler socialsekreterare och skapa en arbetsmiljö som gör att personalen stannar kvar.

– Vi behöver göra en ordentlig genomlysning av verksamheten för att se hur det ser ut och vad som behöver göras, säger Sam Assadi.

300 000 extra i månaden

Att ha konsulter inne istället för personer på anställningskontrakt är betydligt dyrare. I det här fallet innebär det en ökad kostnad på cirka 300 000 kronor per månad jämfört med att ha anställd personal.

– Eftersom vi i dagsläget inte kan anställa ordinarie måste vi tyvärr anlita konsulter, vilket är dyrare, säger Sam Assadi.

Förvaltningen väntas återkomma med åtgärdsplaner till nämnden i april.