Redan i januari slog han larm till kommunpolitikerna om att skolan riskerade nedläggning eftersom de kommunala bidragen minskat.

I april kom beslutet om att Vallentuna låter den statliga skolmiljarden gå till barn med särskilda behov, vilket kom Aktivia till del. Ett tillfälligt strukturbidrag infördes för att lösa det akuta läget, samtidigt som kommunen under året skulle utreda ett mer långsiktigt strukturbidrag.

Läget såg alltså ljusare ut.

Under oktober har Aktivia fått svar på sina ansökningar om tilläggsbelopp, ansökningar som görs för varje enskild elev.

– Det är alltifrån avslag till väldigt kraftiga nedskärningar och ger 30 till 40 procent mindre på tilläggsbeloppsdelen. Vi går runt två miljoner i back i år, säger Mikael Turulin.

Förhandlingar pågår

Därför minskas antalet lärare och assistenter. MBL-förhandlingar pågår.

– Vi drar ner ungefär fyra personer. En har nyligen slutat av andra orsaker, den tjänsten har vi inte tillsatt. Vi säger upp tre personer nu.

För en månad sedan mejlade Aktivia kommunpolitikerna igen om det bekymmersamma läget.

– Det som då bestämdes på nämnden var att ordförande Johan Skog ska ha dialog med dem. Vi väntar även på att förvaltningen tar fram en långsiktig lösning. Men den har vi inte fått se ännu, säger Sandra Rudeberg, S, andre vice ordförande i barn och ungdomsnämnden.

Mitt i Vallentuna söker Johan Skog för en kommentar.