– Det kom som en kalldusch för alla.

Anita Hildén är fortfarande besviken. Beskedet från Tyresö bostäder (Tybo) att inte renovera äldreboendet på Björkbacken är ett öppet sår.

– Det är en av våra viktigaste frågor. Björkbacken behövs som kommunalt alternativ, säger hon.

Anita Hildén är vice ordförande i PRO Tyresö, som tillsammans med SPF gjort gemensam sak i kampen för äldrefrågor i kommunen, och bildat den så kallade Aktionsgruppen. Runt Anitas matsalsbord i radhuset i Krusboda sitter delar av gruppen.

Kravet: Fler träffpunkter

Den viktigaste frågan för dem är alltjämt Björkbacken, trots att Tybos styrelse meddelat att de numera skrotade planerna på renovering skulle inneburit stora kostnader och i förlängningen höjda hyror.

– Ja, de fick plötsligt för sig att det skulle bli för dyrt. Och nu måste man då, snabbt som attan, bygga ett nytt i stället. Det om något kommer bli dyrt, säger Ewa Kardell, som är ordförande i SPF i Tyresö.

Men Aktionsgruppen är ingen enfrågegrupp. En lika viktig fråga är den om träffpunkter för äldre. Det var den som gjorde att gruppen bildades, inför förra valet. Då hade Tyresö, som enda kommun i länet, inte en enda träffpunkt.

– Gensvaret från kommunen var lika med noll. Svaret vi fick var: "Det finns utegym". Så vi hade vår första demonstration vid ett av dem, utegymmet vid Wättinge gårdsväg, säger Olle Holmström.

Vill se långsiktig satsning

Protesterna verkade ge effekt och till slut fick de sin träffpunkt. En plats att träffa vänner, ha sittgympa, allsång och spela kort. Men den är inte tillräcklig, enligt Aktionsgruppen.

– Vi är 8 000 pensionärer i Tyresö och vår träffpunkt rymmer 30 personer. Det är inte ens en promille, säger Bo Furugård.

– Haninge har nio träffpunkter. Det visar skillnaden, fortsätter Olle Holmström.

Frågan om träffpunkter är talande för kommunens kortsiktighet i äldrefrågor, menar Bo Furugård.

– En person som bor på äldreboende, typ min hustru, kostar kommunen ungefär 700 000 kronor per år. Det innebär att om vi med våra aktiviteter och sociala sammanhang kan få en enda person att bo kvar hemma i ett år så har kommunen sparat kolossalt mycket pengar, säger han.

– Ofrivillig ensamhet är en av de absolut värsta faktorerna för ohälsa, det har forskningen visat tydligt. Och där är vår förebyggande verksamhet ovärderlig, säger Ewa Kardell.

Politikerna ställs mot väggen

Aktionsgruppen har kallat politikerna till utfrågning den 16 maj i föreningsgården Kvarnhjulet. Samtliga har tackat ja. Bo Furugård tycker intresset för äldrefrågor bland politikerna varierar, men just bristen på förebyggande åtgärder tycker han är genomgripande.

– De förstår inte vilka problem man kan få med de äldre om man inte gör åtgärder här och nu. Det är alldeles för kortsiktigt tänkt hela tiden, säger Bo Furugård, ordförande i PRO Tyresö.

– I bästa fall tänker man fram till nästa val, fyller Ewa Kardell i.