Föräldrarna har barn i grundskolor i Sollentuna och ansökte i höstas om ledighet för att resa till Thailand en längre period.

Planen var att barnen skulle fullgöra sin skolplikt på en skola utomlands, men utbildningsnämnden sa nej med hänvisning till att synnerliga skäl saknades.

Föräldrarna överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som gav kommunen rätt.

Familjen åkte ändå och föräldrarna har därefter ”strategiskt valt att undanhålla sig”, menar utbildningsnämnden.

Under tiden familjen var bortrest kontaktade utbildningskontoret föräldrarna upprepade gånger och uppmanade dem att återvända med barnen.

Då detta inte skedde anser utbildningsnämnden att man har uttömt sina möjligheter att på frivillig väg få föräldrarna att se till att barnen fullgör sin skolplikt i Sverige.

Utbildningsnämnden har därför beslutat om att förelägga föräldrarna om vite på tiotusentals kronor.

Mitt i har sökt föräldrarna men inte fått något svar.

Ovanligt beslut

Sådana beslut om vite är ovanliga, men det är inte första gången det sker i Sollentuna.

– Vi tog ett liknande beslut för ett och ett halvt år sedan. Skolplikten är oerhört viktig, och oftast tar vårdnadshavare sitt ansvar, säger utbildningsnämndens ordförande Soley Aksöz Lithborn (M).

Har blivit vanligare

I takt med att möjligheten att arbeta på distans har ökat har det blivit vanligare att familjer vill bo utomlands under en period. Samtidigt anser många kommuner att det inte går att låta barn tillfälligt gå i skolan utomlands och samtidigt följa lagen om skolplikten.

Den här nya livsstilen kan på sikt komma att driva fram en mer flexibel lag om skolplikt, tror Mikael Hellstadius, skoljuridisk expert och adjunkt i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

Han var med 2010 och skrev den del i skollagen som handlar om när elever kan få fullgöra sin skolplikt på annat sätt.

– Från politiskt håll handlade det om att man ville begränsa möjligheten för vårdnadshavare att undervisa sina barn i hemmet. Den här typen av situation, med föräldrar som åker utomlands för kortare anställningar, var inget man tänkte på då eller hade med i förarbetena, säger Mikael Hellstadius.

Bör lagen uppdateras?

– Det beror väl på om lagstiftarna tycker att det ska vara möjligt att åka jorden runt och ändå kunna följa skolplikten. Själv tycker jag att man behöver titta på hur verkligheten ser ut i dag och att det bör finnas någon form av flexibilitet.

Man skulle till exempel kunna skriva in att skolplikten får fullgöras på annat sätt i max ett år, funderar Mikael Hellstadius.

– Och kanske ska det vara lättare i de lägre årskurserna än i de högre, säger han.

Hände i Solna i höstas

Lokaltidningen Mitt i berättade i höstas om ett liknande fall i Solna. Föräldrarna i den familjen kände sig orättvist behandlade då de menade att Solna hade en hårdare linje än andra kommuner.

– Vi trodde inte att de skulle dra det så här långt, sa mamman i Solna.