Föräldrarna som har två barn i grundskolor i Solna, ansökte först om ledighet på respektive skola för perioden de avsåg vara utomlands.

Rektorerna gav avslag med hänvisning till skolplikten.

Då begärde föräldrarna att barnen skulle få fullgöra denna i en skola i Thailand.

Det avslogs i skolnämnden – avsedd skola ansågs inte erbjuda jämförbar undervisning, och föräldrarna uppmanades flera gånger att se till säkra barnens skolgång i Solna.

Men familjen reste och stannade i Thailand i ett par månader. Där ska föräldrarna ha jobbat och barnen ha gått i skolan.

Det räknades som ogiltig frånvaro.

Skolnämnden svarade med ett föreläggande om vite: 943 kronor per missad skoldag för vardera syskon, med start en månad in i deras utlandsvistelse.

Totalt cirka 50 000 kronor.

Domstol höll med Solna

Mamman överklagade och krävde i första hand att Solnas beslut skulle undanröjas, detta med motiveringen att barnen ju fått undervisning i den thailändska skolan.

I andra hand att få beloppet sänkt.

Förvaltningsrätten avslog mammans överklagande.

Barnens alternativa skolgång kunde inte godkännas som fullgott alternativ bland annat då de inte fått undervisning i alla de ämnen de skulle ha fått hemma, ansåg domstolen.

"Mycket ovanligt"

Enligt skolnämndens ordförande Eva Eriksson (S) är det mycket ovanligt att kommunen dömer ut vite för föräldrar.

Ovanligt beslut, enligt skolnämndens ordförande Eva Eriksson (S).

Ovanligt beslut, enligt skolnämndens ordförande Eva Eriksson (S).

Anna Wachenfeldt

Det ska ses som ett påtryckningsmedel, snarare än ett straff, och som en sista utväg för att förmå vårdnadshavare att återföra barnet till skolan.

– Det är viktigt att ett vitesföreläggande inte utfärdas förrän alla tänkbara ansträngningar har gjorts för att finna en lösning på frivillig väg.

Är systemet med skolplikten inte lite väl fyrkantigt?

– Skolplikten är till för barnens bästa anser jag och för att eleverna ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Vill man tillbringa längre tider utomlands så måste man som förälder sätta sina barn i en utlandsskola som är godkänd av Skolverket. Då uppfylls skolplikten. 

Förvaltningsrättens dom är överklagat till kammarrätten, som inte beslutat om eventuell prövning.