För fyra år sedan tog Sigtuna kommun beslut om ett planuppdrag för ett vattenland med tillhörande hotell i Rosersberg, Vallstanäs. Efter flera turer fram och tillbaka fick planerna för vattenlandet stanna av. Huvudsakligen på grund av riksintresset för Arlandabanan.

Nu har dock kommunfullmäktige i Sigtuna beslutat att möjliggöra för annan verksamhet på platsen, nämligen hotell, kontor, detaljhandel och parkering.

Men planerna på ett vattenland har inte helt lagst på is. Just nu undersöker kommunen möjligheten att kunna etablera det på en en ny plats, cirka 500 meter längre bort.

– Vi arbetar med detaljplanen för vattenlandet just nu utifrån synpunkterna som kommit in från samrådet i maj och planerar för granskning i början av nästa år, säger Fredrik Pajala, projektledare på Sigtuna kommun på kommunens hemsida.

Rosersbergsbor har tidigar uttryckt oro för etableringen. Vattenlandet ska, enligt kommunens beskrivningar, locka mellan 600 000 och 750 000 besökare per år. Hälften av dessa befaras behöva promenera rakt igenom Rosersbergs villakvarter från pendeltågsstationen för att komma till vattenlandet.

Grannarna menar också att för få parkeringsplatser har planerats.

– Norrsundavägen är redan tungt trafikerad och sedan kommunen räknade på detta har ytterligare en industridel tillkommit. Parkeringsplatserna verkar vara alldeles för få vilket gör att besökare med bil kommer leta parkeringsplatser i villastaden, sade Per Hoffner, ordförande i föreningen i en tidigare intervju, i samband med att synpunkterna lämnades in.

I en tidigare version av denna artikel skrev Mitt i att kommunen godkänt detaltplanen för vattenlandet. Det var fel. De två detaljplanerna förväxlades, den antagna detaljplanen gäller verksamheterna vid Vallstanäs.