Att flytta till ett äldreboende fanns tidigare inte på kartan för Svea Savetun som fyller 99 år i mars. Men i takt med att hon blev tröttare och började känna sig otrygg och ensam hemma i lägenheten i Vendelsömalm ansökte hon i somras om en plats på ett äldreboende – men fick nej av Haninge kommun.

– Det är inte klokt, tänkte jag. Jag är snart 100 år och jag har blivit så trött, jag orkar inte hålla på mer här hemma. Jag trodde nog att bara min ålder skulle ge mig en plats, jag förstod inte att det var så svårt, säger hon.

I sin ansökan lyfte hon fram en konstant oro om att glömma att stänga av spisen, att ha lämnat dörren olåst och fönstren öppna. Men också otryggheten som finns kvar efter att hon blev rånad för några år sedan, berättar hon.

98-åriga Svea Savetun nekades plats på äldreboende . Hon överklagade då Haninge kommuns beslut till förvaltningsrätten, och fick rätt.

98-åriga Svea Savetun nekades plats på äldreboende . Hon överklagade då Haninge kommuns beslut till förvaltningsrätten, och fick rätt.

Maria Nykvist

– Jag är så rädd om kvällarna så jag ställer en stege innanför ytterdörren, för om någon bryter sig in så låter det förhoppningsvis tillräckligt högt så jag hör, säger hon.

Det senaste året har hon också ramlat flera gånger och legat inne på sjukhus ett flertal gånger för olika åkommor.

Överklagade beslutet

Men kommunen ansåg inte det vara skäl nog för en plats på ett vård- och omsorgsboende. I avslaget står att hon i stället kunde få utökad hemtjänst som bland annat varje kväll kunde kontrollera dörrar och fönster, och så kunde hon få en spisvakt installerad.

Men Svea Savetun överklagade kommunens beslut till förvaltningsrätten och i december fick hon rätt.

I domen står att Svea Savetun är i behov av ett vård- och omsorgsboende för att få en skälig levnadsnivå. Vid bedömningen har domstolen särskilt beaktat hennes ålder och fallrisken, vilket medför ett större behov av tillsyn än vad hemtjänst kan tillgodose. Nu väntar hon på att bli erbjuden en plats på ett boende så att hon kan flytta.

Men det var inte en enig rätt, ordföranden gick på kommunens linje. Kommunen valde ändå att inte överklaga till kammarrätten och därmed vann domen laga kraft strax före jul.

Svea Savetun hoppas få ta med sig sina två fåglar och kaninen när hon flyttar. "Jag har haft kaninen i åtta år, jag vill inte bara ta bort den", säger hon.

Svea Savetun hoppas få ta med sig sina två fåglar och kaninen när hon flyttar. "Jag har haft kaninen i åtta år, jag vill inte bara ta bort den", säger hon.

Maria Nykvist

Det är politikerna i äldrenämnden som beslutar om de riktlinjer som biståndsbedömarna sedan arbetar efter. Det nya borgerliga styret i kommunen anser inte att det finns skäl att ändra dem. Det gör inte heller Linda Fällgren, chef för biståndsavdelning på kommunen.

– Vi har inte hårdare bedömningar än någon annan kommun, utan det är behovet som styr om man har rätt att få insatsen. Vi gör individuella bedömning där man väger in olika perspektiv, men inget väger tyngre än det andra. Men i och med att det är individuella bedömningar kan det vara svårt att säga när det blir rätt för personen att få ett särskilt boende.

Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, kostar en plats på ett boende runt 80 000 kronor i månaden. Men att man ger avslag är inte en ekonomisk fråga, säger Linda Fällgren.

– Det är inte budgeten som är skäl till avslag utan det är som sagt behovet som styr.

PRO vill se annan bedömning

Det här är ingen ovanlig historia enligt Pensionärernas riksorganisation, PRO, som önskar att kommunerna tar större hänsyn till sociala hinder, och inte lägger så stor vikt vid fysiska hinder.

– Man måste ta större hänsyn till den enskilda pensionärens önskemål om att få leva under drägliga förhållanden, inte bara utifrån fyrkantiga bedömningsfrågor. Är du 99 år, sitter ensam och vill till ett boende, så skulle du kanske må bättre om du fick flytta. Det är viktigt att väga in ensamheten. Vi har råd att ta hand om våra gamla på ett betydligt tryggare sätt, och man måste kunna få fortsätta vara människa, säger Åke Allard, ordförande för PRO i Haninge.

Åke Allard, ordförande för PRO i Haninge

Åke Allard, ordförande för PRO i Haninge

Privat

Men han vill samtidigt påpeka att han inte har hört att Haninge gör hårdare bedömningar än andra kommuner.

Mer än var tionde får avslag

Under förra året var det 234 personer i Haninge som beviljades plats på särskilt boende och 32 som fick avslag, enligt siffror från kommunen. Så har det i stort sett ut de senaste fem åren.

Det är svårt att jämföra med andra kommuner för finns det igen samlad statistik för hur många som får avslag och varför, enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner.