I Socialdemokraternas skuggbudget för 2021 satsas 96 miljoner på välfärden.

– Det är en budget som gör Solna barnvänligt igen och som ger människor en ålderdom att se fram emot, säger Arne Öberg (S).

Största posten, 44 miljoner, är skolan.

Pengarna ska ge 70 nya lärare, eller en handfull per skola.

– En tredjedel av treorna i vissa skolor klarar mattekunskaperna. Man kan inte skönmåla Solnas skolor längre, säger Arne Öberg.

Nej till deltidstaxa

Förskolan får ett tillskott på 22 miljoner kronor, det ska öka personaltätheten.

https://www.mitti.se/nyheter/blagrona-styret-rekordsatsningsbudget/reptjA!2UGthOdR38XysoAP1w5h6w/

– Mer än hälften av barnen i Solnas förskolor går i en för stor barngrupp. Vi lägger in dubbelt så mycket pengar som Moderaterna och det skulle räcka till runt 50 pedagoger, säger Sara Kukka-Salam.

Partiet säger samtidigt nej till till blågrönas förslag att slopa deltidstaxan, något S menar slår mot Solnas fattigaste och skulle kunna göra att föräldrar inte har råd att ha sina barn i förskolan.

Höja skatten

Budgeten innehåller också 30 miljoner till fler heltidsanställda i äldreomsorgen. Livsnödvändigt i skuggan av skandalen på Berga, där minst 27 boende dog i covid 19 i våras, anser partiet.

Ni vill finansiera detta med en skattehöjning på 16 öre. Tror ni Solnaborna är beredda att betala?

– Som förälder kan jag inte se något mer meningsfullt att lägga pengarna på än mitt barn och andra barns vardag. Jag tror människor längtar efter att få bidra, säger Sara Kukka-Salam.