I det nya S-, C- och MP-styrets plattform för Region Stockholm står att kollektivtrafikens utbyggnad behöver fortsätta.

En förgrening av gröna linjen till Tyresö, som i dag helt saknar spårkapacitet, är ett exempel som ska utredas närmare.

I en lokal Facebookgrupp skapades förra veckan en omröstning med frågan ”Vill du att tunnelbanan utökas till Tyresö?”. Över 2 100 personer röstade, varav 17 procent röstade för och 83 procent röstade emot tunnelbanetrafik till Tyresö.

”Vi flyttade till Tyresö bl a för att slippa just tunnelbanan och det klientel det medför”, skriver en av dem som röstade.