Slakthusområdet, Bandhagen, Stureby, Rågsved, Östberga och Årstafältet. Här väntas flera hundra nya studentbostäder de kommande åren. Men vi börjar med ett av de största byggprojekten, i Ormkärr, där det nu är hög tid att lämna in synpunkter på de 240 lägenheter som planeras.

När Mitt i tar del av de åsikter som kommit in hittills är det inga positiva reaktioner som går att utläsa.

”Förslaget raderar ut så gott som hela den vackra gröna naturmarken.” ”En fungerande stadsdel kommer att förstöras” och ”Ormkärr skulle förvandlas till något helt annat än det lugna och charmiga område vi flyttade till”, lyder några exempel.

Över 100 på möte

Jacob Hellgren, kommunikatör på exploateringskontoret, säger att det kom 131 personer till samrådsmötet i Ormkärr nyligen.

– Det är mycket, i synnerhet för ett lite mindre projekt. Planerna väcker stort engagemang. Det fanns även de som var positiva till byggplanerna på mötet, säger han. 

"Här vid Stjärnsundsgatan ska man alltså spränga bort ett berg för att bygga. Vi har fåglar här, som hackspettar, och även rådjur. Det kommer också bli en otrolig insyn i och med det nya huset. Det måste finnas någon annan plats att bygga på", anser Ormkärrsbon Lena Thurn.

"Här vid Stjärnsundsgatan ska man alltså spränga bort ett berg för att bygga. Vi har fåglar här, som hackspettar, och även rådjur. Det kommer också bli en otrolig insyn i och med det nya huset. Det måste finnas någon annan plats att bygga på", anser Ormkärrsbon Lena Thurn.

Angie Gray

I området planeras cirka 145 lägenheter i en skogsdunge längs med Stjärnsundsgatan och cirka 92 lägenheter vid Ormkärrsparken. Det ska också bli lokaler i husen, där det kan bli ett kafé och en lokal för läxläsningshjälp.

 Illustration över studentlyor i Ormkärrsparken.

 Illustration över studentlyor i Ormkärrsparken.

Kirsh + Direka arkitekter

Flera av de kritiska synpunkterna handlar om att värna naturen, som igelkottar och fåglar, och att ha kvar en bilfri park där barn leker. Men staden pekar på att även Ormkärr måste bidra till att det byggs nya studentbostäder.

– Det finns ett stort behov av dessa. Vi ser också att vi kan få in en ny bostadstyp i Ormkärr, alltså hyresrätter. Politikerna har pekat ut hela Hagsätra och Rågsved som ett fokusområde för fler bostäder, säger Ida Thomasson, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Studenter ute på kvällar

I flera av områdena där det planeras nya studentlyor lyfts trygghetsaspekten fram. Det handlar om att studenterna rör sig ute mer på kvällar än vad kanske barnfamiljer gör. Staden ser att studenterna kan skapa liv åt sitt nya område, och till exempel ge fler kunder till butiker.

Illustration över planerade studentbostäder som kan byggas i Bandhagen.

Illustration över planerade studentbostäder som kan byggas i Bandhagen.

Lundberg Aguilera Arkitekter.

Förutom Ormkärr lyfts dessa aspekter fram även i till exempel Slakthusområdet, Bandhagen och Östberga. Så även i Stureby, där det planeras 26 lägenheter i korsningen Bäckaskiftsvägen och Bastuhagsvägen.

– Det finns även planer på verksamhetslokaler, till exempel en restaurang i bottenvåningen till studentlägenheterna i Stureby. Vi hoppas att detta ska bidra till mer liv och rörelse på platsen. Från bostäderna och lokalerna blir det fler ögon mot parkstråket, säger Daniel Sandström, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Illustration över planerade studentbostäder på Årstafältet.

Illustration över planerade studentbostäder på Årstafältet.

Ett elva arkitekter

Vad säger studenterna själva om planerna på närmare 800 lägenheter i stadsdelen?

Simon Froster Delbom är ordförande i Stockholms universitets studentkår. Han säger att bostäderna behövs – enligt honom finns det ett underskott på flera tusen studentlägenheter i staden.

– Jag bor själv i Vantör. Studenter kommer bidra mycket till Ormkärr och överallt där de byggs. Studenter är en grupp som konsumerar i området och bidrar med studentkultur. Det är alltid en avvägning med att bevara naturen men staden har ett så stort underskott av studentbostäder att alla måste bidra.