Planerna är att förlänga huset mot torget för att ge plats för en lokal i botten. Foto: Illustration: Tengbom

80 lägenheter planeras ovanpå garage

Parkeringsgaraget vid Granängstorget kan byggas på med 80 nya hyresrätter. Kommunfullmäktige ska i kväll, torsdag, ta beslut om planerna som också innebär att gång- och cykelbron rivs.

  • Publicerad 14:17, 18 feb 2021

Bostäder kommer troligtvis att byggas ovanpå parkeringsgaraget intill Granängsringens torg.

På senaste kommunstyrelsemötet röstade politikerna för detaljplanen, bortsett från Sverigedemokraterna. Frågan är tänkt att avgöras på fullmäktigemötet i kväll, torsdag.

Cirka åttio nya hyresrätter planeras i två våningar, på initiativ av det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder som äger marken och byggnaden.

– Vi behöver rusta upp parkeringsgaraget och eftersom vi har en bostadsbrist så tittade vi på möjligheten att bygga på det, säger Maria Öberg, vd för Tyresö Bostäder.

Vill ha små lägenheter

Tyresö Bostäder vill bygga främst mindre lägenheter – ettor och tvåor – vid torget.

– Vi ser att det behovet finns eftersom Granängsringen har få mindre lägenheter i dag.

Byggnaden som planeras ska ha parkeringsgarage i två våningar och bostäder i två våningar. Foto: llustration: Tengbom

Huset byggs ut med en lokal i bottenvåningen på gaveln mot torget, där garageinfarten är i dag.

– Tanken är att det ska bidra till att skapa ett mer rumsligt, trevligare torg med mer liv, säger Maria Öberg.

Del av större plan

Kvarteret är en del av en större plan för området. År 2017 skickade kommunen ut det förslaget på granskning. Närmare 500 nya bostäder planerades då totalt, som Mitt i Tyresö tidigare har skrivit om.

Ett av kvarteren – det i slänten upp mot Granbacken – har strukits sedan dess.

– Det blev för trångt att få till. Ett annat kvarter har kommit till på marken där Akelius har garage i dag, säger Sara Kopparberg, samhällsbyggnadschef.

Det här planeras nu

Parkeringsdäcket byggs på med bostäder i två våningar. Det blir cirka 80 hyresrätter och en gemensam innergård.

Byggnaden förlängs mot Granängstorget för att ge plats för en lokal i bottenvåningen.

Gång- och cykelbron över Granängsringen tas bort och ersätts av en trappa och ramp.

Granängsvägen/Granängsringen breddas för att ge plats åt gång- och cykelbanor.

Busshållplatsen ska få plats för två bussar samtidigt.

Parkeringsgaraget ska vara i två våningar och ha cirka 200 platser.

Byggstart blir tidigast fjärde kvartalet i år, enligt den preliminära tidsplanen som bygger på att detaljplanen vinner laga kraft utan att överklagas.

Tyresö Bostäders senaste byggen var Hasselbacken och Temyntan vid Bollmoravägen/Granängsvägen respektive vid Kamomillgränd/Veronikagränd.

Det är första gången som bostadsbolaget planerar ett bygge ovanpå ett garage, men för ungefär 15 år sedan byggdes nya hem ovanpå affären vid Alléplan.

Källa: Tyresö kommun, Tyresö Bostäder

Visa merVisa mindre

Tyresö Bostäders del är den första att tas upp för beslut. En puckel på vägen Granängsringen är en av orsakerna till att de andra dröjer.

– Vi måste få till helheten så att alla höjder stämmer från de nya bostäderna som planeras i Wättinge upp till det här. Vi arbetar vidare med planerna för de andra kvarteren vid Granängsringen och det kan bli fler etapper klara för beslut under året.

Bron rivs

Den plan som nu har gått vidare innebär att gång- och cykelbron över Granängsringen rivs för att ge plats för Tyresö Bostäders hus. I planen ingår också torget som kommunen planerar en arkitekttävling för.

– Vi vill skapa en mötesplats vid torget och göra det mer befolkat. Den nya bebyggelsen i området är tänkt att vända sig mer mot gatorna än den som finns i dag vilket kan göra att det upplevs mer tryggt, säger Sara Kopparberg.

Dagens vy. Såhär ser det ut i dag, bilden är tagen från gång- och cykelbron som ska rivas. Foto: Sandra Samppala