1. Fittja centrum

Vad: Fittja centrum ska utvecklas radikalt. I ett första skede ska flera höghus byggas där parkeringen i dag står. Det innefattar bland annat 110 nya bostäder av totalt 400 på sikt. Det ska också byggas nya verksamhetslokaler.
Status: Byggstart 2023.

Tegelbruksvägen

Tegelbruksvägen

Stendörren

2. Tegelbruksvägen, Fittja

Vad: 800 nya bostäder, kontor, hotell och centrumverksamheter växer fram längs Tegelbruksvägen i Fittja. Förutom husen ska det också anläggas en park, parkeringsgarage och ett nytt torg. I en första etapp planeras två bostadskvarter om cirka 350 lägenheter och ett parkeringsgarage.
Status: Redan påbörjat.

3. Slagsta strand

Vad: Efter att mark- och miljödomstolen valde att inte ta upp detaljplanen i Slagsta strand kunde 599 nya hyresrätter börja byggas i området. Förutom bostäder verksamhetslokaler, garage, skola, vårdboende och stadsdelspark.
Status: Under produktion.

Riksten friluftsstad.

Riksten friluftsstad.

Sacharias Källdén

4. Rikstens friluftsstad

Vad: Fjärde detaljplanen i Rikstens friluftsstad är nu under produktion, som innebär 350 nya bostäder, ny förskola och en ny kvarterspark. Området är under utveckling, och framöver hoppas Botkyrka kommun kunna förverkliga totalt fem fler detaljplaner i området. När området är helt utbyggt så som kommunen skulle vilja, kan Riksten bli större än dagens Fittja.
Status: Under produktion.

Björkhaga skola

Björkhaga skola

Tolark

5. Björkhaga skola, Tumba

Vad: Björkhaga skola i Tumba ska totalrenoveras. Förutom att renovera hela skolan kommer också delar att byggas till. Under tiden som det här pågår kommer eleverna att få undervisning i paviljonger på skolområdet.
Status: Redan påbörjat.

Tumba skog

Tumba skog

Birger bostad

6. Tumba skog

Vad: Ett helt nytt bostadskvarter med 700 bostäder växer fram i Tumba skog. Den nya bebyggelsen innefattar lamellhus och kvarter med tre till fem våningar, samt radhus med två till tre våningar. Den nya vägen genom området får namnet Blekängsvägen. Blekängsvägen utförs som ett urbant stråk med några kommersiella lokaler mot gatan, kantstensparkering, trädplantering samt gång- och cykelbana.
Status: Redan påbörjat med va-arbeten.

Ensta vård- och omsorgsboende

Ensta vård- och omsorgsboende

Cedervall arkitekter

7. Förskola och äldreboende i Ensta

Vad: I Ensta, Vårsta, växer en ny förskola och ett nytt äldreboende fram. Förskolan förväntas vara klar under hösten 2023 och ha plats för 180 barn. Vård- och omsorgsboendet innefattar 60 lägenheter och beräknas stå klart 2024.
Status: Markarbeten pågår.

Fågelsången

Fågelsången

Sandellsandberg arkitekter AB

8. Fågelsångens skola, Salem

Vad: Fågelsångens skola är under uppbyggnad i Salem. Trots förseningar och extra kostander räknar kommunen med att skolan ska kunna stå klar för att välkomna elever från och med hösten 2024. Förutom skolan byggs också en idrottshall.

Status: Under uppbyggnad.

Trots oro i branschen: Bygget i Fittja startar 2023

Om allt vill sig väl kan centrala Fittja få sig en rejäl make over de kommande åren. "Ett välkommet tillskott", menar fastighetsägaren. Men alla är inte så positiva till de grandiosa byggplanerna.

– Det är bra att det byggs, men frågan är varför. Om det är för att förhindra en bostadsbrist på sikt eller om det bara är för att någon ska tjäna pengar. Det vet jag inte, säger Johannes, 30.

Han är född och uppväxt i Fittja och tycker att det finns annat som pengarna kan läggas på i området än nya flerfamiljsbostadshus, som trygghetsåtgärder.

De hus han syftar till ska börja byggas i år på den plats där centrumparkeringen ligger i dag. 110 bostäder och 2 600 kvadratmeter verksamhetslokaler i ett första skede, 400 nya lägenheter och 11 000 kvadratmeter verksamhetslokaler på sikt.

Ett välkommet besked, menar Sebastian Larsson, 38.

– Det är bra med fler bostäder, framför allt när det motverkar bostadsbrist, säger han.

Och att man väljer att bygga på en parkeringsplats?

– Man måste ju bygga, och parkeringar är enklare att bygga än bostäder. De kan man ju till exempel bygga under jord.

POSITIV. Sebastian Larsson, 38, tycker det är bra att det byggs fler bostäder. "Framför allt när det motverkar bostadsbrist", säger han.

POSITIV. Sebastian Larsson, 38, tycker det är bra att det byggs fler bostäder. "Framför allt när det motverkar bostadsbrist", säger han.

Angie Gray

Byggstart 2023

Det är centrumägaren Kungsvåningen som har fått i uppdrag att förverkliga byggplanerna. Samtidigt gör omvärldsläget att hela byggsektorn svävar i ovisshet. 35 procent av planerade byggen antingen sköts upp eller ställdes in under första halvåret av 2022, enligt en rapport från Byggfakta.

– Ungefär hälften av dessa härleds till ”vanliga” problem som till exempel strul med detaljplan, upphandlings- eller projekteringsprocess – överklagande, tillståndsproblematik, brist på arbetskraft. Resterande går mer eller mindre att koppla till konsekvenser av kriget i Ukraina, säger Mi Sundquist, fastighetsutvecklingschef på Kungsvåningen.

För husen i Fittja, eller Fittja Light som fastighetsutvecklaren kallar det, har företaget tagit höjd för ökade kostnader när det gäller både material och finansiering.

– För oss är det viktigt att upprätthålla utvecklingstakten eftersom den är en del av det sociala hållbarhetsarbetet som vi bedriver tillsammans med Botkyrka kommun och andra lokala aktörer i Fittja. Vi är måna om platsen och övertygade om att de nya bostäderna och lokalerna blir ett välkommet tillskott till området, säger Mi Sundquist.

Just nu är projekteringen påbörjad och enligt Mi Sundquist finns det ett stort intresse för verksamheteslokalerna som är på gång.

– Därav prioriterar vi ändå att byggstarta under 2023 trots omvärldsläget med allmän oro och osäkerhet, säger hon.

OROLIG. Adanech Tena, 53, från Slagsta kommer ofta till Fittja för att handla. Hon tycker att det är bra att det byggs bostäder, men att det samtidigt också måste satsas mer på unga i området. Speciellt om det också kommer flytta in fler. "De har fritidsgården här, men det behövs mer. Annars blir det att de bara hänger i trapphus", säger hon.

OROLIG. Adanech Tena, 53, från Slagsta kommer ofta till Fittja för att handla. Hon tycker att det är bra att det byggs bostäder, men att det samtidigt också måste satsas mer på unga i området. Speciellt om det också kommer flytta in fler. "De har fritidsgården här, men det behövs mer. Annars blir det att de bara hänger i trapphus", säger hon.

Angie Gray

Byggplanerna i Fittja

Förvandlingen av Fittja centrum består av fem etapper.

Etapp 1 och 2 är redan klara, vilka var ett äldreboende ovanpå den befintliga centrumbyggnaden samt ett sjuvåningshus bakom centrumbyggnaden. Det är här biblioteket och konsthallen ligger.

Etapp 3 är det som är på tapeten nu.

Etapp 4 är ett liknande hus som det som det som planeras just nu, och är tänkt att ligga precis intill det som ska byggas i etapp 3.

Etapp 5 är den sista delen i bygget, och innefattar ett smalt 15-våningshus utöver de 3 befintliga våningarna. Här ska det få plats med kontor, bostäder, centrum och hotell. Denna ska byggas i sydvästra delen, närmast tunnelbanestationen och går under namnet Fittja Tower.

Källa: Botkyrka kommun