2021 fick en snörik inledning.

Under den gångna vintern plogades drygt 30 000 kubikmeter snö upp från gator, torg och cykelvägar runtom på ön.

Målsättningen är att den upplogade snön ska lastas på särskilt ordningställda uppsamlingsplatser. Men 3-5 februari blev snömassorna som plogats upp för stora och entreprenören tippade snö i vattnet från Larsbergsbryggan.

Totalt tippades 6000 kubikmeter snö i vattnet.

Oacceptabelt anser kommunpolitikern Fredrik Wesslund (C) som i en interpellation till kommunfullmäktige kräver svar på varför man gjort så.

– Alla vet att snö innehåller gifter som tungmetaller. Så det är en självklarhet att man inte ska dumpa i vattnet säger han.

Bara i nödfall

Enligt Carl Johan Schiller (KD), ordförande för teknik- och fastighetsnämnden är det inte idealiskt att dumpa snö i vattnet.

– Vi använder vattentippning enbart för att undanröja snö vid extraordinärt snöfall, svarar han på Wessmans fråga.

Staden har dock dispens från länsstyrelsen att tippa 75 000 kubikmeter snö i vattnet. Men det duger inte som ursäkt, anser Fredrik Wesslund.

– Sunt förnuft säger att vi inte ska använda denna dispens. Varför ökar man på belastningen i redan utsatta Värtan?

Tipp med damm

Wessman pekar på Lidingö stads blåplan som säger att staden ska verka för en god vattenkvalitet runt Lidingö. Dessutom menar han har staden investerat i dammar, just för att kunna tippa snö på land.

För tillfället finns en landtipp för snö på Lidingö, vid Trolldalstippen. Den är konstruerad för att ta emot snö och har dammar som filtrerar smältvattnet.

Hoppas på tipp vid Gåshagaleden

Carl Johan Schiller hävdar att vattentippningen i februari inte var så stor att den orsakade nämnvärd påverkan på Värtan.

– Men mitt mål är att vi ska upphöra med snödumpning i vattnet helt och hållet, svarar han Wessman.

Staden utreder nu möjligheter till ytterligare en snötipp på södra sidan av ön. Målet är en snötipp på norra sidan ön (Trolldalstippen) och en på södra sidan (läng Gåshagaleden).