Redan står ett ganska nybyggt vitt hus i korsningen och det är på den obebyggda tomten på andra sidan Mörbyvägen som byggnaden ska uppföras.

Lägenheterna kommer att få mellan ett och tre rum och kök. Hur stor bostadsyta de får och hur många det blir av varje storlek är ännu inte klart.

– Detaljprojekteringen är inte påbörjad så det finns det inga uppgifter på det i dag, svarar Anders Söderlund, vd på fastighetsutvecklingsbolaget Titania som står bakom projektet.

Han besvarar frågorna i mejl men har inga besked om hur stora hyrorna blir eller när bolaget öppnar för intresseanmälningar.

Närmast ska detaljplan och bygglov vinna laga kraft och samtidigt ska Titania hitta en entreprenör som ska utföra bygget. Innan det är klart kan de inte svara på om det blir i slutet eller början av 2025 som lägenheterna kan vara klara för inflytt.

I detaljplanen, som klubbades på det senaste fullmäktigemötet, konstateras att fastigheten förtätar ett redan bebyggt område och därför måste anpassas till omgivning och ljusförhållanden.

Det byggs på två tomter. Den ena äger Titania sedan tidigare medan den andra tillhör det kommunala fastighetsbolaget Össebyhus.

I sin senaste prognos räknar branschorganisationen Byggföretagaren med att bostadsbyggandet kommer att fortsätta rasa i år. Orsakerna är ökade byggkostnader, höjda räntor, att investeringsstödet försvunnit och att både bostadspriser och reallöner sjunker.

Men Titanias Wojciech Wondell var optimistisk om projektet i ett pressmeddelande:

– Just denna typ av hyresbostäder finns det stort behov av i Storstockholm. Kalkylen ger vid handen att projektet ger bra lönsamhet, räknat på avkastning på kostnader, även i dessa tider med högre produktions- och räntekostnader.

Vd Anders Söderlund vill inte kommentera varför.