Generellt har resandet med innerstadsbussarna minskat med över 30 procent sedan 2019. Men 57:an sticker ut.

Jämför man helåret 2023 med helåret 2019 har antalet påstigande på hela sträckan mellan Sofia och Frösundavik ökat med åtta procent.

I sitt sparförslag som är tänkt att träda i kraft till midsommar 2024 vill SL nu lägga ner de tre yttersta hållplatserna mellan Tullgårdsparken och Barnängsbryggan.

Det har väckt starka protester från grannar i området, som menar att denna sträcka används mer än någonsin.

SL vill att linjen för buss 57 ska kortas för att spara pengar. Vid midsommar försvinner hållplatserna Barnängsbryggan, Mjärdgränd och Nätgränd.

SL vill att linjen för buss 57 ska kortas för att spara pengar. Vid midsommar försvinner hållplatserna Barnängsbryggan, Mjärdgränd och Nätgränd.

Victor Malmcrona

Hundratals elever om dagen

Färska siffror från trafikförvaltningen bekräftar detta. Vid de tre hållplatser som SL nu vill ta bort har antalet påstigande ökat med totalt 14 procent mellan 2019 och 2023. I december var ökningen hela 73 procent.

En anledning kan vara Campus Södermalm som öppnade på Tullgårdsgatan i september 2022. Under dess tak ryms fyra gymnasieskolor med plats för totalt 2 400 elever.

– Hundratals elever om dagen trängs på bussen. Att förarna får lämna folk vid hållplatserna eftersom bussarna är fulla är mer regel än undantag, säger grannen Lars-G Holmström.

Samtidigt växer nya kvarteret Persikan med 1 240 lägenheter fram i linjens östra ände. De första flyttlassen dit började gå i slutet av 2022.

– Utöver det är det här ett ålderstiget distrikt. Allt som är viktigt för dem finns inom 57:ans räckvidd. Att ta bort bussen är att skära av en pulsåder.

Har förståelse

På de två hållplatserna längst ut på Söder – Barnängsbryggan och Mjärdgränd – har antalet påstigande dock minskat med cirka tio procent sedan 2019, räknat på helår.

Ökningen är helt koncentrerad till hållplatsen Nätgränd, som ligger närmast campuset. Där är ökningen hela 50 procent.

"Även om antal påstigande ökar vid enstaka hållplatser så tittar vi på helheten inom ett område, genom så kallade paketlösningar där olika linjer kompletterar varandra och samverkar med andra trafikslag."skriver Natalie Nordenswan vid SL:s pressavdelning kommenterar:

Hon medger att ett antal resenärer, exempelvis på Tullgårdsgatan, får lite längre att gå.

"Vi har förståelse för att det kan bli besvärligt. Vi hänvisar i första hand till 57:ans nya ändhållplats vid Tullgårdsparken och till linje 76 hållplats Ljusterögatan. Vid Barnängens hållplats går också linje 2 och 66."